Krajowa Izba Opakowań szacuje, że rynek opakowań w Polsce może rosnąć w tempie 5-10 proc. rocznie do 2010 roku, a jego wartość może wzrosnąć do 5-7 mld zł z obecnych 3 mld zł - poinformował podczas konferencji prasowej Zbigniew Fornalski, dyrektor generalny Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP).

"Prognozy wskazują także, iż w latach 2005-2008 w Polsce największy wzrost zużycia dotyczyć będzie m.in. opakowań z papieru i tektury (12-14 proc. rocznie). Zgodnie z tymi obliczeniami już w 2010 roku zużycie opakowań w naszym kraju będzie odpowiadać aktualnemu zużyciu w krajach Europy Zachodniej" - podano w materiałach na konferencję prasową.

"Obecnie każdy z mieszkańców naszego kraju zużywa około 30 dekagramów opakowań o wartości około 1,20 zł, co oznacza, że rocznie 4-osobowa rodzina zużywa prawie pół tony opakowań o wartości ponad 1.600 zł" - powiedział Fornalski.

"Wszelkie prognozy wskazują, że to zużycie będzie ulegać systematycznemu zwiększaniu. Jesteśmy zauważalnym producentem papieru, mamy 12 miejsce w Europie i 24 w świecie" - dodał. Według Fornalskiego do pogorszenia się wyników ekonomicznych branży papierniczej po 2004 roku w Polsce przyczyniły się: wzrost cen drewna, wysokie ceny celulozy zwłaszcza w pierwszym półroczu 2005 roku oraz wzrost cen energii i środków pomocniczych.

Dyrektor SPP zaznaczył jednak, że branża papiernicza jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie gałęzi gospodarki w Polsce. Ministerstwo gospodarki w swoich zestawieniach podaje, że dynamika produkcji sprzedanej przemysłu papierniczego w listopadzie 2005 roku wzrosła o około 12 proc. w skali roku. "Wskaźniki te z roku na rok będą systematycznie wzrastać. Ich wzrost jest wprost proporcjonalny do wzrostu zamożności społeczeństwa. Wraz z rosnącą stopą życia rośnie zapotrzebowanie zarówno na papiery do celów opakowaniowych, jak i na papiery biurowe i graficzne" - powiedział Fornalski.

"Od kilku lat wyraźny jest wzrost produkcji tektury falistej. W roku 2004 w Polsce produkowano jej 925 tys. ton, w roku 2005 już 1,02 mln ton. W pierwszym kwartale bieżącego roku produkcja sięgnęła 270 tys. ton, co pozwala prognozować kolejny dobry rok dla tej branży" - dodał.

Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP) jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, skupiającą członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z przemysłem papierniczym i przetwórstwa papierniczego. SPP zajmuje się wspieraniem przemysłu papierniczego w Polsce oraz integrowaniem środowiska papierniczego.

Źródło:
Źródło: ''