Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1362 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. Data wejścia w życie - 2006-10-11

Treść rozporządzenia: Rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r.
Źródło: ''