Branża papiernicza jest w Polsce jedną z najszybciej rozwijających się obecnie gałęzi gospodarki. Wzrasta produkcja i zużycie. W ramach międzynarodowej specjalizacji, polskie firmy produkują głównie opakowania z tektury falistej.

Nakłady ponoszone na pakowanie wyprodukowanych wyrobów szacowane są średnio na około 2 proc. wartości produktu krajowego brutto. Wartość ta od wielu lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W dużych, wysoko rozwiniętych krajach, takich jak: Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, wartość ta jest nieco niższa i wynosi około 1,6 proc. Jednak wskaźnikiem zapotrzebowania rynku na materiały opakowaniowe jest masa zużytych opakowań na jedną osobę. W państwach Unii Europejskiej wynosi ona ok. 160 kg zużytych opakowań rocznie, w USA – ponad 200 kg. Obecnie na jednego mieszkańca w Polsce zużywa się ponad 70 kg opakowań.

Ministerstwo Gospodarki w swoich zestawieniach podaje, że dynamika produkcji sprzedanej przemysłu papierniczego w listopadzie 2005 roku w stosunku do listopada 2004 roku wynosi 112,2 proc. Wskaźniki te z roku na rok będą systematycznie wzrastać. Ich wzrost jest wprost proporcjonalny do wzrostu zamożności społeczeństwa. Wraz z rosnącym poziomem życia rośnie zapotrzebowanie zarówno na papiery do celów opakowaniowych, jak i na papiery biurowe, a także graficzne. Coraz więcej firm inwestuje w nowy park maszynowy i zgłasza się po unijne dotacje.


Produkcja całego przemysłu papierniczego w Polsce

Unijne wymogi zmuszają rodzimych przedsiębiorców do używania w branży opakowaniowej materiałów, które nadają się do powtórnego przetworzenia, zapobiegając tym samym nadmiernemu eksploatowaniu środowiska. Materiałem spełniającym te wymagania jest m.in. tektura. Zużyte opakowania papieru i tektury to średnio 48 proc. makulatury. Nadają się dobrze do powtórnego przetworzenia. Od kilku lat wyraźny jest wzrost produkcji tektury falistej. W roku 2004 w Polsce produkowano jej 925 tysięcy ton, w roku 2005 już 1 020 tysięcy ton. W pierwszym kwartale bieżącego roku produkcja sięgnęła 270 tysięcy ton, co pozwala prognozować kolejny dobry rok dla tej branży.

Na rynku papierów opakowaniowych standardem jest wąska specjalizacja. I tak, dla przykładu, Polska jest liderem w produkcji brązowego papieru opakowaniowego z tektury falistej, papier biały natomiast jest domeną firm skandynawskich.

Dlatego coraz więcej firm inwestuje w nowy park maszynowy i zgłasza się po unijne dotacje. Jednocześnie wiele firm z branży zmienia profil, w związku z upowszechniającym się trendem do zastępowania opakowań plastikowych opakowaniami z papieru i tektury. Takie działanie wymusza na nas dostosowanie się do wymogów unijnych, które mówią o sukcesywnym zwiększaniu udziału opakowań podlegających odzyskowi.

Źrodło: Gazeta Prawna
Źródło: ''