Rynek polimerów wychodzi na prostą. Czy uda się utrzymać wzrost? Sprawdźcie najnowszy raport od Applied Market Information Ltd.

Przemysł polimerów - prognoza na najbliższe lata

Nowy raport czołowych konsultantów branżowych Applied Market Information Ltd., pokazuje, że zapotrzebowanie na polimery powoli zaczyna wzrastać. Po prawie trzech latach ciężkich warunków rynkowych w tej branży, pojawiają się prognozy wskazujące na niedobór surowców. W 2015 roku opublikowano Europejski Raport Przemysłu Tworzyw Sztucznych AMI, w którym zaznaczono, że zapotrzebowanie na rynkach polimerowych wzrośnie o 1,3% w tym roku, w oparciu o spadek ok. 1% w roku 2014. Jednak nawet ten skromny zysk w pewien sposób zagraża podaży przez różnorodność materiałów i szybko rosnące ceny.

W rezultacie europejski przemysł tworzyw sztucznych w 2015 roku znalazł się w okresie dużych wstrząsów i zmian, co spowodowane jest próbą wyciągnięcia rynku z kryzysu. Spadek zaczął się podczas wielkiej recesji w latach 2008-2009, a następnie kontynuowany był w wyniku kryzysu w strefie euro w latach 2012-2013. W ciągu dwóch lat od ostatniego raportu AMI, w 2013 roku, popyt przesunął się ledwie nieco ponad 36 mln ton, a ilość polimerów użuwanych w 2014 była jeszcze około 10% niższa niż w 2007 roku, przed wielką recesja.

Obecnie poziom rynkowy jest dość statyczny, jednak popyt na poszczególne polimery można uznać za zmienny. Przykładowo popyt na LL/LDPE nie wykazuje ogólnego wzrostu. W przeciwieństwie, HDPE wykazuje solidny wzrost o 2% w roku 2014 roku. W tym przypadku napędzane jest to znacznym progresem w dziedzinie zamknięć, motoryzacji i niektórych aplikacji rurowych. Rynek PP zwiększa się wraz z powiększeniem produkcji samochodów oraz silnym popytem na opakowania do żywności i produkty medyczne/higieniczne Polistyren, pozostaje jednak w osłabionej pozycji z powodu wysokiej ceny, specyfiki dostaw i wyczerpaniu potencjału przetwórczego.

Od kilku lat w branży można zauważyć pewną tendencje - popyt jest silniejszy w Europie Środkowej i Wschodniej, a znacznie słabszy na zachodzie Europy. Europa Zachodnia wykazała bardzo niski wzrost całkowity, a Europa Środkowo-Wschodnia poprawila popyt o 2,7%. Dokładnie w połowie roku 2015 popyt jest lepszy, ale przemysł zmaga się z takimi zagadnieniami jak gwałtownie rosnące ceny i stała podaż, które mogą tłumić perspektywy na poprawę rynku. Europa wciąż boryka się z wieloma podstawowymi problemami makroekonomicznymi i strukturalnymi. Nadal pozostaje także wiele trudnych do podjęcia decyzji, co sprawia, że szacuje się relatywnie słaby wzrost gospodarczy w najbliższych latach, który będzie tłumił rowój rynku polimerów. Niektórzy mają nadzieję, że właśnie rozpoczął się bardziej trwały okres ożywienia gospodarczego, co jest bardzo prawdopodobne. Jednak nadal jest to mocno zależne od rodzaju polimetrów i konkretnych branż.  Biorąc pod uwagę ostrożne perspektywy dla europejskiego zapotrzebowania w gospodarce polimerów AMI przewiduje średni wzrost niewiele ponad 1% rocznie przez najbliższu okres 5 lat, 2014-2019.