Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w swej ofercie handlowej proponuje innowacyjne gatunki z asortymentu firmy Basell. Są nimi tworzywa o nazwie Purell, wykorzystywane do produkcji aplikacji dla medycyny i farmacji.

Tworzywa sztuczne stają się coraz bardziej powszechnym materiałem w produkcji opakowań farmaceutycznych oraz artykułów i przyrządów medycznych. Istotny udział w tej produkcji mają oczywiście poliolefiny czyli polietylen i polipropylen. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami oraz innymi tworzywami, zastosowanie poliolefin w produkcji wyrobów dla medycyny przynosi znaczące efekty ekonomiczne i korzyści użytkowe.

Producenci z branży medycznej, przetwórcy poliolefin, stawiają przed dostawcami tworzyw niezwykle rygorystyczne wymagania. Dotyczą one wysokiej czystości polimeru, braku zawartości jakichkolwiek substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środków medycznych, które wchodzą w kontakt z tworzywem. Parametry użytkowe tworzywa muszą także spełniać wymagania związane ze sterylizacją. W związku z długotrwałym procesem badań i wdrożenia leków, wymagana jest ciągłość parametrów tworzywa przez cały okres jego produkcji oraz zapewnienie odpowiednio długiego okresu gwarantowanej dostępności po zaprzestaniu produkcji. Rzeczą oczywistą są również odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty wydane przez stosowne władze.

Poliolefiny spełniające powyższe kryteria, znacząco odbiegają od gatunków masowych zarówno pod względem technicznym, jak i komercyjnym. Oferta BOPS zawiera m.in. szereg nowych gatunków dla zastosowań medycznych, które zostały opracowane przez firmę Basell i sklasyfikowane jako oddzielna marka o nazwie Purell.

Grupa gatunków Purell obejmuje polietylen niskiej i wysokiej gęstości, jak również polipropylen w odmianach homopolimeru, kopolimeru blokowego i kopolimeru statystycznego. Oferta BOPS w zakresie gatunków do zastosowań medycznych zawiera m.in.:

- Polietylen niskiej gęstości (Purell PE 3020D), który jest stosowany do produkcji opakowań w technologii BFS (blow – fill – seal). Gatunek ten charakteryzuje się wysoką czystością, doskonałym przetwórstwem oraz sztywnością do odpornością chemiczną.

- Purell 33AC, który jest stosowany głównie do produkcji tub elastycznych, zamknięć i elementów wtryskiwanych. Najnowszą propozycją są dwa gatunki Purell PE 2420F i PE 3020H przeznaczone do produkcji folii opakowaniowej.

- Polietyleny wysokiej gęstości Purell ACP 6541A, Purell GC 7260 oraz Purell ACP 6031D s-tosowane są do produkcji odpowiednio: zamknięć i tub elastycznych, elementów wtryskiwanych oraz opakowań rozdmuchiwanych. Gatunki produkowane w technologii ACP charakteryzują się wysokimi parametrami mechanicznymi oraz stałymi własnościami przetwórczymi.

- Polipropylen, kopolimer statystyczny Purell RP 373R. Jest on powszechnie stosowany do produkcji strzykawek oraz drobnego sprzętu jednorazowego.

Wybrane gatunki Purell wraz z typowymi zastosowaniami:

Polietylen niskiej gęstości Purcell


Polietylen wysokiej gęstości Purell


Polipropylen Purell – homopolimery, kopolimery blokowe i kopolimery statyczne


Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp z o.o., jest spółka handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu.

Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.


Źródło: ''