Znane są już wstępne wyniki recyklingu opakowań szklanych w pierwszym półroczu 2005. Wyniósł on około 90 tysięcy ton, co jest wynikiem dobrym. Wyniki ten wraz z innymi przesłankami pozwala prognozować, że również w tym roku wymagany prawem 29 - procentowy poziom recyklingu zostanie osiągnięty.

W zeszłym roku poddano w Polsce recyklingowi co najmniej około 167 tysięcy ton stłuczki z opakowań szklanych. Zaoszczędzono w ten sposób około 200 000 ton surowców (piasku, dolomitu, sody) używanych do produkcji szkła. Dla ich wydobycia trzeba by wykopać ogromną „dziurę w ziemi” – selektywna zbiórka i recykling stłuczki przyczyniły się więc do ochrony krajobrazu.

Wykorzystana stłuczka ma wartość ponad 30 milionów złotych. Dzięki recyklingowi w hutach szkła na wysypiska trafiło o kilkaset tysięcy metrów sześciennych odpadów mniej. Huty produkujące opakowania szklane przetopiły też znaczące ilości odpadów z innych rodzajów szkła. W 2005 roku do przetopienia trafia znacząco więcej szkła w porównaniu do roku poprzedniego. Przez pierwsze sześć miesięcy udało się przetopić przynajmniej 90 tysięcy ton stłuczki.

Ekolodzy lubią opakowania szklane. "Ekologiczne" są nie tylko butelki wielorazowe. Zużyte szkło opakowaniowe może być w stu procentach poddawane recyklingowi. Stłuczkę (czyli odpad) z wykorzystanych opakowań huty szkła przetapiają na nowe tej samej jakości. Oczywiście surowcem dla nich staje się tylko szkło zbierane z zachowaniem odpowiednich standardów w systemach zbiórki selektywnej. Stłuczka może zastąpić nawet 85 - 90 procent surowców naturalnych. Warto podkreślić, że dobrej jakości stłuczka jest z punktu widzenia polskich hut szkła bardzo poszukiwanym surowcem. Może być też ona wykorzystana do produkcji materiałów izolacyjnych.

Komentarze

  • szkło płaskie

    A gdzie sprzedać czyste szkło płaskie , bezbarwne, poprodukcyjne