Rok 2006 - to kolejny rok rozwoju internetowego rynku reklamowego i większych niż ubiegłoroczne wydatków firm na reklamę w internecie. Tę tendencję potwierdzają wyniki najnowszego badania Gemius SA zrealizowanego w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Reklama w internecie jest skuteczna! Tak twierdzi 34 proc. internautów w Polsce, ponad 40 proc. w Czechach, Słowacji i na Litwie, i aż 53 proc. w Rumunii. Niezależnie od kraju internauci preferują raczej jej mniej agresywne formy, jak banner, link sponsorowany, billboard oraz button.

W 2005 rynek reklamy internetowej w Polsce wart był około 140 mln złotych, osiągając poziom 3 proc. całkowitych wydatków na reklamę. Według prognoz IAB z końcem 2006 wartość ta może wzrosnąć nawet o 50 proc. i osiągnąć 210 mln zł. Co o reklamach w internecie myślą jednak ich odbiorcy? W badaniu postaw internautów wobec reklam internetowych, zrealizowanym przez firmę Gemius SA we współpracy z lokalnymi partnerami, wzięło udział siedem krajów europejskich: Polska, Litwa, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Ukraina i Węgry.

Jak możemy przeczytać w raporcie "Postawy internautów wobec reklam internetowych" - Polacy częściej niż przedstawiciele innych badanych narodowości twierdzą, że reklama w internecie jest irytująca i nudna; dużo rzadziej natomiast zgadzają się ze stwierdzeniem, że dostarcza ona ważnych informacji i jest interesująca. Mimo raczej negatywnego stosunku polskich użytkowników sieci do reklam emitowanych w internecie, co trzeci internauta uważa, że są one skuteczne, a 14 proc. przyznaje, że reklamy przekonują ich do zakupu reklamowanego produktu lub usługi.

W ocenie polskich internautów reklamy w internecie są przede wszystkim irytujące (69 proc.) oraz nudne (54 proc.). Jednocześnie nie mniej niż 40 proc. respondentów uważa je za pomysłowe oraz dostarczające informacji. Warto podkreślić, że co piąty użytkownik sieci w Polsce przyznaje, że nie rozumie oglądanych w internecie reklam. Jak pokazują wyniki badania, stosunek polskich internautów do reklamy w internecie nie odbiega znacząco od średniej wyliczonej dla siedmiu badanych krajów. Różni się natomiast zdecydowanie od wyników uzyskanych w Rumunii, gdzie odnotowano najwyższy odsetek opinii pozytywnych.

Niewiele ponad 64 proc. internautów w Polsce - jak czytamy w raporcie - deklaruje, że przynajmniej od czasu do czasu klika na reklamy internetowe, w tym najwyższy odsetek respondentów czyni to "rzadko" (44 proc.). Co ciekawe, na formę kreacji reklamowej zwraca uwagę jedynie jeden na pięciu respondentów. Jeszcze mniej internautów bierze pod uwagę jej walory estetyczne. To, co jest istotne dla polskich użytkowników to rodzaj reklamowanego produktu oraz firma, której dotyczy reklama. Polscy internauci to także pragmatyczni i wymagający klienci. Nie tylko cenią sobie możliwość zakupienia produktu od razu po kliknięciu na reklamę internetową i przekierowaniu na stronę sklepu internetowego (35 proc.), ale i poszukują dodatkowych informacji na temat reklamowanych produktów bądź usług (65 proc.).

Rynek reklamy internetowej jest najszybciej rozwijającym się rynkiem reklamowym. Jak podaje IAB, w 2005 roku żadne inne medium reklamowe nie uzyskało choć zbliżonej do internetu dynamiki wzrostu przychodów. Według prognoz, najbliższe lata to przede wszystkim rozwój reklamy opartej na zaawansowanych technologiach multimedialnych, jak również - co powinno ucieszyć przede wszystkim internautów - reklamy kontekstowej i mało agresywnej reklamy w wyszukiwarkach.

Źródło: