W dniu 3 stycznia 2007 r. decyzją Urzędu Patentowego RP zakończone zostały cztery postępowania z wniosku ZGK Organizacja Odzysku Biosystem S.A. dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia praw z rejestracji 4 znaków towarowych "Zielony Punkt" z powodu utraty zdolności odróżniającej.

Toczące się od 2004 r. sprawy zostały zamknięte po myśli Rekopolu poprzez oddalenie wniosku Organizacji Odzysku Biosystem.

Przedstawione przez reprezentantów firm: Rekopol oraz DSD z Niemiec dowody przyczyniły się do odrzucenia przez Urząd Patentowy wniosku o uznanie degeneracji 4 znaków towarowych "Zielony Punkt". Pisemne uzasadnienie do decyzji wydanej przez Urząd zostanie opublikowane w najbliższym czasie.

Znak "Zielony Punkt" nadal pozostaje jednym z najczęściej i najchętniej używanych przez przedsiębiorców znakiem towarowym w obszarze ochrony środowiska. Dowodem tego jest obecność znaku na opakowaniach najbardziej znanych marek produktów FMCG oraz dóbr trwałego użytku, dystrybuowanych na całym świecie mimo, iż jego używanie jest wynikiem dobrowolnego działania przedsiębiorców.Znak towarowy "Zielony Punkt" (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A., zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Znak towarowy "Zielony Punkt" jest znakiem zastrzeżonym. "Zielony Punkt" jest znakiem będącym własnością Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland (DSD) z siedzibą w Kolonii. W imieniu właściciela znakiem zarządza Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l. (PRO EUROPE) z siedzibą w Brukseli. W Polsce wyłącznym licencjobiorcą jest Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców wprowadzających na rynek polski produkty w opakowaniach do stosowania znaku towarowego "Zielony Punkt" jako symbolu aktywnego uczestnictwa w ochrony środowiska.


Źródło: ''