Z dniem 1 stycznia 2004 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
15 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2189)


Źródło: ''