Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza na studia o profilu biznesowym

Rozpocznij studia podyplomowe w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego


Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza na studia o profilu biznesowym na kierunkach:

Design Management – Projektowanie Wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu. Studia dostarczające praktycznej wiedzy i umiejętności oraz odpowiedzi na pytania:
• Jak wprowadzać nowe innowacyjne produkty na rynek?
• Jak zarządzać zespołami projektowymi?
• Jak stworzyć przewagę konkurencyjną dzięki wzornictwu?

Service Design Management – Zarządzanie Projektowaniem Usług - Zawód przyszłości - 60% PKB Polski jest generowane w strefie usług. Aby usługa była atrakcyjna dla klientów, tak jak produkt, musi być dobrze zaprojektowana. Na studiach dowiesz się:
• Jak projektować innowacyjne usługi?
• Jak zarządzać procesem wprowadzania na rynek nowy usług ( w tym e-usług)?
• Jak wyróżnić się wśród masy dostępnych usług i pokonać konkurencje?

Połączenie sił naukowych SGH i IWP pozwoliło zbudować kompleksowy program oparty zarówno na wiedzy ekonomicznej, jak i tej z zakresu ergonomii i wzornictwa.

„Produkt najtańszy jest tylko jeden, pozostałe muszą być zaprojektowane”
Dr. Iwona Palczewska – Dyrektor Pionu Badań i Rozowju. Instytut Wzornictwa Przemysłowego


Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji: www.iwp.com.pl/studia_podyplomowe

Źródło: ''