Czy Twój produkt/usługa znalazły się w prestiżowym gronie produktów rekomendowanych do konkursu?

Trwa konkurs Dobry Wzór 2014!
Dobry Wzór 2014W Instytucie Wzornictwa Przemysłowego trwa właśnie dwudziesta pierwsza edycja konkursu Dobry Wzór - na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku.

Do tegorocznej edycji, eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukali i dopuścili ponad 1200 produktów i usług, które konkurować będą w siedmiu kategoriach:
 
1. DOM
2. PRACA
3. SFERA PUBLICZNA
4. USŁUGI
5. NOWE TECHNOLOGIE
6. GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA
7. NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE

W każdej z siedmiu kategorii jury wyłoni laureatów i przyzna nagrody Dobry Wzór 2014.

Korzyści, jakie uzyskuje firma z udziału w konkursie to:

- znak i certyfikat jakości Dobry Wzór 2014, który wyróżnia i wzmacnia produkt na rynku.
- udział w prestiżowej wystawie pokonkursowej Dobry Wzór w IWP – największej profesjonalnej wystawie designu z polskiego rynku
- prezentacja w profesjonalnym katalogu wystawy wraz z opinią eksperta.

Nagrodę specjalną Wzór Roku przyzna Minister Gospodarki, patron honorowy konkursu, dla najlepszego produktu zaprojektowanego przez polskiego projektanta i wyprodukowanego przez polskiego przedsiębiorcę. Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego nagrodzi najlepszego projektanta lub studio projektowe, przyznając nagrodę Designer Roku 2014.

Uroczyste ogłoszenie wyników, gala konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się 23 października 2014 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w dniach od 24 października do 7 grudnia 2014 w sali im. Wandy Telakowskiej w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

Dobry Wzór to jedyny ogólnopolski konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Instytut Wzornictwa Przemysłowego organizuje go od 1993 roku. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór i udział w wystawie i katalogu.

Do dzisiaj tytułem laureata nagrody Dobry Wzór nagrodzono 473 produkty i 4 usługi. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Tytułem Wzór Roku wyróżniono dotychczas 21 produktów.

Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przez trzy miesiące wyszukują i oceniają pod kątem jakości wzorniczej dostępne na rynku produkty i usługi. Ze zgłoszonych produktów tylko najlepsze zostają zaproszone do udziału w konkursie Dobry Wzór.

Pierwsze zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy zadecydowano, że w konkursie mogą brać udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z największymi markami globalnymi świata i osiągają bardzo dobre wyniki. Od tego czasu również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już siedmiu projektantów – Designerów Roku.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego jako pierwszy w Polsce zaczął oceniać wzornictwo usług. W 2010 do konkursu wprowadzono nową kategorię – sferę usług.

W zeszłym, jubileuszowym dla konkursu roku, formuła konkursu została rozszerzona o trzy nowe kategorie: grafikę użytkową i opakowania, nowe technologie oraz nowe materiały produkcyjne.
Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Organizator konkursu:

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
www.iwp.com.pl/projekty_dobrywzor2014