Według szacunków Polskiej Izby Opakowań, w 2006 roku udział branży opakowań w Produkcie Krajowym Brutto Polski wyniesie ok. 2,2 proc. Wskaźnik ten jest rezultatem działalności ponad 5 tys. firm opakowaniowych.

Według oceny Polskiej Izby Opakowań, wielkość produkcji opakowań w Polsce odpowiada w zasadzie wielkości zużycia i w roku 2005 osiągnęła ok. 3,5 mln ton, co stanowi ok. 92 kg na jednego mieszkańca. Zaś w ujęciu wartościowym, zużycie opakowań wyniesie ok. 3,7 mld euro, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca oznacza ok. 95 euro.

Światowy rynek opakowań w roku 2005, w ujęciu wartościowym ocenia się na ok. 387 mld euro. Tak więc polski rynek opakowań stanowi ok. 1 proc. rynku światowego. Głównymi uczestnikami światowego rynku opakowań są takie kraje, jak: USA - prawie 95 mld euro, Japonia - ok. 46 mld euro i Chiny - ok. 30 mld euro. Z kolei wartość europejskiego rynku opakowań oceniamy na ok. 111 mld euro.

Należy oczekiwać, iż światowy rynek opakowań na koniec 2006 roku osiągnie wartość 405,7 mld euro, zaś rynek w Polsce - ok. 4 mld euro. Przy czym największy udział we wzroście produkcji i zużycia opakowań nastąpi w Chinach - o ok. 10 proc., osiągając wartość ok. 33 mld euro. Na uwagę zasługuje fakt, iż tak dynamiczny rozwój chińskiego rynku opakowań w zasadzie dokona się dzięki rozwojowi własnego przemysłu opakowań.

Przy czym uwagę zwraca fakt dużej, jak na nasze warunki, koncentracji tego przemysłu. Ocenia się bowiem, iż spośród tych firm ok. 250 to wiodący producenci opakowań i materiałów opakowaniowych, posiadający ok. 75 proc. udział w rynku. I tak, ponad 70 proc. udziału w rynku opakowań szklanych mają firmy działające w ramach takich ugrupowań, jak: Owens Illinois Polska; Warta Glass; Rexam.

W sektorze opakowań metalowych wiodące firmy grupujące po kilka zakładów to: Continental Can Europe, CanPack S.A., CROWN Packaging. Udział firmy CanPack w sprzedaży stalowych puszek do artykułów spożywczych i chemicznych, w stosunku do całego rynku, szacuje się na ok. 40 proc. Firma ta jest również największym producentem puszek napojowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W sektorze opakowań z papieru i tektury - stanowiącym największy segment przemysłu opakowaniowego w Polsce - do liderów rynkowych zaliczyć należy m.in. International Paper-Kwidzyń S.A., Frantszach Świecie S.A. oraz Stora Enso (d. Intercell S.A.).

W najbardziej dynamiczne rozwijającym się sektorze opakowań z tworzyw sztucznych wiodące firmy to m.in. Alpla Opakowania z Tworzyw Sztucznych (Żywiec); Amcor Flexibles Polska z Łodzi, Erg Łaziska, GTX Hanex Plastic.

Optymistyczne prognozy rozwojowe polskiej gospodarki dają podstawę sądzić, iż w najbliższych 8-10 latach zużycie opakowań w Polsce osiągnie dotychczasowy poziom krajów europejskich, tj. ok. 250 euro na jednego mieszkańca. W ten sposób zbliżymy się znacząco do prognozowanego w tym okresie zużycia opakowań w krajach starej UE wynoszącego ok. 320-330 euro.

Źródło: Krajowa Izba Opakowań
Źródło: ''