Rok 2014 możemy uznać za bardzo stabilny w branży opakowań. Nie odnotowano znaczących zmian w zakresie rodzaju materiałów używanych w produkcji. Jednocześnie wzrost odnotowano w zakresie całościowej produkcji.

Rynek opakowań w Polsce - produkcja rośnie

W porównaniu z rokiem 2013 r., w 2014 nieznacznie zmniejszył się udział opakowań z tworzyw sztucznych. Wpływ miały na to wysokie podwyżki cen surowców i ciągnący sie proces wypracia przez tworzywa sztuczne, znanych od lat opakowań szklanych. Natomiast w biznesie opakowań szklanych odnotowano wzrost w porównaniu z rokiem 2013. Szkło nadal uważane jest za silny materiał, pod względem dużej barierowości oraz neutralności chemicznej, a przede wszystkim możliwość łatwego recyklingu. Opakowania wykonane z tworzyw sztucznych należy natomiast odpowiednio podzielić. Odnotowano wzrost zużycia tworzyw elastycznych, kosztem materiałów sztywnych. W porównaniu z rokiem 2013, w 2014 o prawie 0,5% zwiększyło się zużycie tych tworzyw. Głównym czynnikiem takich zmian jest mniejsza objętość w magazynowaniu i transporcie opakowań z tworzyw giętkich. Szacuje się, że tendencja ta utrzyma się na przełomie najbliższych dwóch – trzech lat.

W ubiegłym roku nieznacznie zwiększył się także udział opakowań z tektury, na co wpłynął wzrost  produkcji opakowań do wyrobów AGD i mebli. W grupie tej wyraźnie zwiększył się eksport. Znacznie poprawiła się  także sytuacja w budownictwie, gdzie opakowania są bardzo często użwane, zwłaszcza z tektury. W najbliższym czasie istotnym czynnikiem w produkcji i sprzedaży opakowań będzie rozwój handlu internetowego.  Z kolei największą stabliność rynkową wykazują opakowania z metalu. Osiągają prawie 12% udziału w branży. Plusem ciągle są możliwości recyklingu oraz niskie koszty pozyskiwania surowca. Niedoceniony zostaje segment opakowań z drewna. Na przestrzeni lat 2013-2014 wartość rynku tych opakowań właściwie nie uległa zmianie. Nadal przynosi zyski wynoszące ok. 520 mln euro.

Cały polski przemysł opakowań odnotował w 2014 r. wzrost o około 6,5% produkcji w stosunku do 2013 r. Podsumowanie wykazuje ożywienie w gospodarce. - Według naszych szacunków, w 2013 r. wartość rynku opakowań kształtowała się w granicach 7,63 mld euro, zaś w 2014 r. było to już 8,13 mld euro. - tłumaczy dyrektor biura Polskiej Izby Opakowań, Wacław Wasiak. - Średnio produkcja w przemyśle opakowań wzrasta o ok. 6,5-6,8% i dotyczy praktycznie wszystkich segmentów przemysłu i rynku opakowań, poza segementem opakowań z drewna (ok. 5%). Natomiast wyjątkowo dobre wyniki uzyskano w segmencie opakowań szklanych (ok. 8%). Szacunki Izby są zgodne z danymi Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE). - dodaje. Ciężko jest określić, który z segmentów opakowań będzie utrzymywał wysoki wzrost w najbliższych latach. Na pewno istotną rolę odegrają te firmy, które produkują opakowania, systematycznie inwestując w nowości i zwiększanie dotychczasowych zdolności produkcyjnych.