W tym roku zaostrzy się konkurencja w prasie, telewizji, radiu i internecie. Rynek reklamowy urośnie o 9 proc. do 6 mld zł, ale przybędzie chętnych na te pieniądze.

Jak wynika z raportów badawczych, rynek reklamy internetowej rośnie w Polsce niezwykle dynamicznie i jak wynika z prognoz, będzie wzrastał niemal o 50% rocznie przez najbliższe 3 lata.

Rynek reklamy internetowej w Polsce rośnie bardzo szybko. Agencje badawcze różnią się dość znacznie jeśli chodzi o dokładne dane liczbowe. Jak podaje Interactive Advertising Bureau Polska, w 2005 r. jego wartość wzrosła o 59% - do 43,3 mln USD. Tymczasem według Pricewaters Coopers suma ta jest wyższa o 46% i wynosi 63 mln USD.

W roku 2007 Cr Media Consulting przewiduje 35 procentowy wzrost reklamy w internecie.Niezależnie od szczegółowych danych, jedno jest pewne: Polska przoduje w Europie Środkowo – Wschodniej (w badaniach pominięto kilka krajów naszego regionu, np. Bułgarię czy Słowację). Wydatki na reklamę internetową są u nas o ponad 10 mln USD wyższe niż w Rosji i o 40 mln USD niż w Czechach, które zajęły tu trzecie miejsce.

Rynek reklamy w Polsce rozwija się w ogromnym tempie, ale jest co nadrabiać. Startujemy bowiem z niskiego poziomu. W 2005 r. udział reklamy internetowej w całym rynku reklamowym stanowił zaledwie 3%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, kraju o największym rynku reklamy internetowej, było to 4,7% - na drugim miejscu zaraz po kolorowych czasopismach.

Nawet jeśli, jak twierdzą analitycy, europejski rynek reklamy online przypomina rynek amerykański sprzed aż 10 lat, mamy co nadrabiać również na tle Europy Zachodniej. Tam udział reklamy internetowej w całym rynku reklamy wynosi nawet do 6% w Wielkiej Brytanii. Jak prognozuje JupiterResearch na podstawie 17 rynków europejskich, w 2006 roku wydatki na reklamę internetową wyniosły łącznie około 2,7 mld EURO.

Źródło: ,
Źródło: ''