Grupa Schumacher Packaging, jeden z największych producentów opakowań z tektury falistej i litej, rozbudowała obszar produkcyjny i magazynowy swojego zakładu w Bredzie w Holandii. Zakład przeniesiono do nowego, większego budynku. Przeprowadzka do nowego budynku oznacza potrojenie powierzchni produkcyjnej do 15 000 metrów kwadratowych. Ponadto, firma posiada teraz całkowicie nowy magazyn, zawierający 7500 miejsc.

Schumacher Packaging zwiększa powierzchnię zakładu produkcyjnego w Bredzie

Rozbudowa zakładu przyniesie korzyści przede wszystkim klientom Schumacher Packaging zamawiającym w Bredzie displaye. Jednak holenderscy i belgijscy klienci kupujący opakowania z tektury falistej oraz litej w zakładach Schumacher Packaging w Niemczech również skorzystają z usług „just in time”, dzięki nowemu magazynowi. Ponadto, wkrótce, 50 000 metrów kwadratowych w nowym zakładzie w Bredzie zajmie dostawca usług konfekcjonowania, oferujący napełnianie opakowań, a także budowę i wypełnianie displayów. Przyczyni się to do poprawy poziomu obsługi klienta, zmniejszenia odległości i zwiększenia szybkości. 

- „Dzięki przeprowadzce, nasza powierzchnia produkcyjna ulegnie potrojeniu, a teren zakładu powiększy się siedmiokrotnie“ - mówi Luc Swaenen, dyrektor Schumacher Packaging & Display.

- „Krok ten pozwoli nam kontynuować rozwój zakładu w Bredzie, a także dalej umacniać naszą wiodącą pozycję w dziedzinie druku cyfrowego. Duży magazyn paletowy otwiera przed nami i naszymi klientami zupełnie nowe możliwości logistyczne - mówi Swaenen. - Grupa Schumacher Packaging przejęła firmę Vinke-Display z Bredy w roku 2014. Od tego czasu często wykorzystywaliśmy efekt synergii. Inwestując w dalszą rozbudowę zakładu w Bredzie kontynuujemy tę historię sukcesu.“

 

Źródło: Schumacher Packaging