Z dniem 3 grudnia, który jest jednocześnie Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, firma ENERIS Surowce S.A. w ramach programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” rozpoczęła udostępnianie naklejek do znakowania pojemników na odpady. To co odróżnia je od tradycyjnych naklejek to fakt, iż są one zapisane alfabetem Braille’a. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie, która pomaga w sortowaniu odpadów osobom z niepełnosprawnością wzroku.

„Segreguję – nie widzę przeszkód” - osoby niewidome też mogą chronić środowisko!

Według danych GUS prawie 5% polskiego społeczeństwa stanowią osoby niewidome lub słabowidzące. Nieustannie ze strony tych osób trwa walka by znosić bariery, które ograniczają je w codziennym życiu, m.in. w komunikacji czy dostępie do usług. To właśnie środowisko osób niewidomych było inicjatorem i zasygnalizowało firmie ENERIS Surowce potrzebę zniesienia ograniczeń istniejących w obszarze ochrony środowiska.

W obecnych czasach coraz więcej jest udogodnień i ułatwień dla niewidomych, ale niestety nie we wszystkich obszarach. Pojemniki do segregacji odpadów różnią się od siebie kolorami bądź przynajmniej naklejkami z opisami, co powoduje, że osoby niewidome nie są w stanie ich odróżnić. Niewidomi rownież produkują odpady, zatem powinni mieć możliwość odpowiedzialnego z nimi postępowania, w tym sortowania. 

Firma ENERIS Surowce, jako pierwsza w branży komunalnej, opracowała specjalne naklejki zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Projekt od początku był konsultowany ze środowiskiem, do którego jest kierowany, w tym m.in. z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz ze specjalistami z „Niewidzialnej Wystawy”. Efektem wspólnej pracy są pierwsze w Polsce naklejki na pojemniki na różne rodzaje odpadów: bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie i odpady zmieszane. Każda z frakcji jest jednoznacznie opisana w alfabecie Braille’a i w wersji kontrastowej.

 

"Segreguję - nie widzę przeszkód"

 

Celem otrzymania bezpłatnych naklejek na pojemniki, osoby indywidualne mogą zgłaszać się do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS pisząc na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl, bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38. Informacja o Programie „Segreguję – nie widzę przeszkód” dostępna będzie w gminach współpracujących z firmą (niemal 100 w całym kraju), w biurach pełnomocników miast ds. osób niepełnosprawnych oraz w organizacjach pozarządowych.

Firma ENERIS już zapowiedziała, że do końca pierwszego kwartału 2017 roku przeszkoli z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością wszystkich swoich pracowników biur obsługi klienta. Co więcej, do końca 2017 wszyscy kierowcy i ładowacze śmieciarek odbierających odpady od mieszkańców kraju (blisko 600 osób), przejdą takie szkolenie. Firma stworzyła także stronę internetową posiadającą ułatwienia dla osób słabowidzących w postaci wersji kontrastowej serwisu.

Patronami programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” są: Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Partnerami są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach „Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA” oraz „Niewidzialna Wystawa”. Patronami medialnymi są Integracja, wydawnictwo ABRYS, Przegląd Komunalny i kwartalnik RECYKLING.

 

Więcej o Grupie ENERIS

 

Źródło: ENERIS