Polska Izba Opakowań, organizuje w trakcie Targów Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD 2009 seminaria specjalistyczne: W dniu 14 września "Opakowanie a człowiek i jego środowisko. Gospodarka opakowaniami. Ekologiczne i środowiskowe aspekty". W dniu 16 września "Kody kreskowe - dziś i jutro. Zastosowanie w przemyśle i na rynku opakowań. Zmiany od 2010 i 2014r."

Więcej informacji na www.pio.org.pl
Źródło: ''