Wysoka temperatura oraz podwyższone ciśnienie przekształcają plastikowe butelki PET (poli tereftalan etylu) w materiał złożony z mikometrycznej średnicy węglowych kulek. Ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne i odporność termiczną materiał ten może być stosowany, jako środek smarny, donosi "Green Chemistry".

Ze względu na coraz większą popularność tworzyw sztucznych oraz ich ogromną trwałość (naturalny rozpad polimerów może trwać nawet setki tysięcy lat!), naukowcy od lat prowadzą prace, których celem jest stworzenie wachlarza metod utylizacji plastików.

Naukowcy z Bar-Ilan University oraz instytutu Technion, koordynowani przez profesora Aharon'a Gedanken'a, odkryli nową metodę przekształcania zużytych butelek plastikowych (PET), w węglowy materiał, który można ponownie wykorzystać w wielu procesach technologicznych.

Utylizacja tworzywa z butelek PET przez przekształcenie w węglowe mikrokulki jest procesem stosunkowo prostym.

Plastikowe odpady przez około 3 godziny wygrzewane są w reaktorze, w podwyższonej temperaturze dochodzącej do 700 stopni Celsjusza. Wzrost temperatury niesie za sobą wzrost ciśnienia wewnątrz reaktora. W efekcie końcowym w reaktorze powstają warunki, w których utylizowany polimer samoczynnie, bez konieczności stosowania jakichkolwiek katalizatorów czy innych substancji chemicznych przekształca się w twarde kulki węglowe o średnicy od 2 do 10 mikrometrów. Mikrometr to milionowa część metra.

Mikrokulki węglowe są niezwykle odporne mechanicznie, jak i termicznie, dlatego też można je skutecznie stosować, jako dodatek zmniejszający tarcie do różnego typu środków smarnych. Przy niższej temperaturze reakcji powstają większe mikrosfery węglowe.

Według naukowców, otrzymane z butelek PET mikrokulki węglowe mogą być wykorzystane nie tylko jako smary, ale także do konstrukcji układów magazynujących energię oraz przy budowie nowoczesnych nanourządzeń.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce
Źródło: ''