Jednym z najtrudniejszych elementów w procesie produkcji cukierków jest dobór właściwej folii do ich owijania.

Innovia Films zaoferować może produkowany przez siebie na bazie celulozy regenerowanej celofan. Celofan jest folią, która:
· posiada bardzo wysoką przezroczystość i połysk
· posiada doskonałe właściwości skrętne i bardzo trwałe zgięcie
· jest naturalnie antystatyczna
· posiada bardzo wysoką barierowość na przenikanie wilgoci, gazów i aromatów poprzez obustronne powleczenie jej lakierem z udziałem PVdC. Zapakowany w nią cukierek cechuje się wysoką trwałością i przedłużonym czasem przydatności do spoŜycia. W wersji metalizowanej posiada też bardzo wysoką barierowość na przenikanie światła
· jest odporna na tłuszcze
· nie przykleja się
· posiada wysoką sztywność
· posiada wysoką stabilność wymiarów
· jest podatna na przetwarzanie – łatwo daje się zadrukowywać, metalizować i barwić w masie dając szeroką gamę niepowtarzalnych kolorów.

Celofan stosowany jest do owijania cukierków tak poprzez skręcenie końcówek etykietki z obu jej stron jednocześnie (tzw. „dwuskręt”) jak i skręcenie etykietki tylko z jednej strony natomiast z drugiej uzyskanie powierzchni płaskiej powstającej poprzez odpowiednie zaginanie folii (tzw. „cebulka”). Celofan został opracowany tak, aby można go było wykorzystywać na bardzo szerokiej gamie maszyn owijających różnych typów i o różnym wieku z bardzo duŜą prędkością przy zredukowanej ilości złych skrętów. Nadaje się on równieŜ doskonale do pakowania ręcznego.

Dzięki dużej sztywności, połyskowi i dobremu owinięciu powoduje, że zapakowany w niego cukierek stwarza bardzo dobre wraŜenie wizualne i dotykowe. Podkreślić też należy, że produkowany z masy celulozowej pozyskiwanej ze specjalnych plantacji celofan jest materiałem kompletnie biodegradowalnym po wykorzystaniu go jako opakowanie.

Gramatura asortymentu o nazwie STAR TWIST przeznaczonego do pakowania cukierków wynosi 31,5 g/m2, a grubość 21,9 mikrona. Wyżej wymienione właściwości celofanu umożliwiające redukcję kosztów ponoszonych na zapakowanie cukierków poprzez znaczne zwiększenie prędkości maszyny przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości złych skrętów, podwyższenie trwałości gotowego wyrobu i wydłużenie czasu jego przydatności do spożycia, lepszy wygląd zapakowanego cukierka stanowiący bardzo ważny element gry marketingowej oraz możliwości ochrony środowiska dzięki jego biodegradowalności powodują, że pomimo jego wyższej niż dla folii z tworzyw sztucznych ceny, ponownie rośnie na świecie zapotrzebowanie na stosowanie tego materiału skrętnego do pakowania cukierków.

Więcej informacji: www.innoviafilms.com
Źródło: ''