W 2014 ma wejść w życie nowa dyrektywa UE, która zapewni, że „opakowanie nie jest przesadnie wykonane w stosunku do zamierzonego celu i nadaje się do recyklingu, odzysku energii czy kompostowania” (wg Incpen), co będzie ściśle potwierdzone przez producenta opakowania.

Minimalizacja odpadów i stopień odzysku mają być określane już w fazie jego projektowania. Innovia Films i Sappi Fine Paper Europe uważają, że najlepszymi metodami utylizacji elastycznych laminatów są przemysłowe/przydomowe kompostownie lub, ostatecznie, fermentacja beztlenowa, która zamienia odpady w użyteczne źródła energii. Poprzez połączenie swoich kompostowalnych produktów, NatureFlex firmy Innovia Films i asortymentu Algro Nature firmy Sappi, oferują alternatywne rozwiązanie.

Opakowanie jest poddawane recyklingowi, jeśli może być odebrane, przewiezione i wyczyszczone przy użyciu mniejszej ilości energii i środków niezbędnych do tego procesu, niż ilości tych czynników potrzebnej do wyprodukowania nowego surowca. Opakowanie wyprodukowane z cienkich warstw różnych materiałów lub folii z tworzyw sztucznych jest bardzo trudne do odzyskania. Możliwości dotąd opracowanych procesów technologicznych są ograniczone – nadal najpopularniejszą metodą utylizacji opakowań z laminatów jest spalanie. Chodzi o możliwość uzyskania pewnej ilości energii z tego typu opakowań, mimo że są to w zasadzie materiały łatwopalne.

Zarówno NatureFlex, jak i AlgroNature, produkowane są z surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych, a drewno pozyskiwane jest ze specjalnie prowadzonych plantacji. Te oparte na celulozie produkty mają certyfikaty kompostowalności „OK Compost Home” (Vincotte) i DIN E13432 (DIN Certco). Dodatkowo nadają się do kontaktu z żywnością.

Folie Innovia NatureFlex zapewniają barierę wobec wilgoci, regulowaną w zależności od wymagań pakowanego produktu, i barierę wobec gazów. Łatwo poddają się zadrukowi i obróbce, mają też mocne zgrzewy. Ich naturalne właściwości antystatyczne i stabilność termiczna wspomagają proces laminowania z elastycznymi papierami Sappi oraz innymi biopolimerami w bardziej złożonych strukturach laminatów.
Sappi Fine Paper Europe to jedyny producent oferujący papiery opakowaniowe nadające się do kompostowania przydomowego. AlgroNature to jednostronnie powlekany papier z połyskiem, a LeineNature to jego odpowiednik niepowlekany. Do powlekania stosuje się materiały wykonane na bazie warzyw, zamiast jak w tradycyjnych papierach, na bazie oleju. To ogranicza negatywny wpływ papieru na środowisko i pozostawianie tzw. śladu węglowego. Papiery te mogą być stosowane do owijania słodyczy czy przekąsek, do torebek z zupami, saszetek z cukrem, saszetek dla przemysłu farmaceutycznego itd. Opakowanie powstałe z tych papierów spełni wymagania Europejskiej Dyrektywy Opakowań, która wejdzie w życie w przyszłym roku.