Odnawialne Źródła Energii, w tym certyfikat „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego"; Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, w tym certyfikat „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP"; Zarządzanie Jakością, w tym certyfikat „Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością" oraz certyfikat „Pełnomocnik Jakości" www.projekty.bsw.edu.pl

Studia podyplomowe - Odnawialne  Źródła Energii, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Zarządzanie jakością
Bydgoska Szkoła Wyższa realizuje projekt "Studia Podyplomowe - TWÓJ czas na ROZWÓJ kompetencji technicznych" w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Mając na uwadze fakt, iż w obecnych czasach należy stale podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje proponujemy Państwu udział w Studiach Podyplomowych w ponad 80% dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja trwa od 3 do 20 stycznia 2011.
Studia podyplomowe za jedyne 999 zł!

Projektem zostanie objętych łącznie 150 osób czynnych zawodowo (I edycja – 75 osób, II edycja – 75 osób), chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych wskazanych w Projekcie, w tym:

- 60 kobiet
- 90 mężczyzn
- osoby niepełnosprawne (min. 6% Uczestników Projektu) – min. 9 osób
- osoby w wieku 45+ (min. 16% Uczestników Projektu) – min. 24 osoby

Uczestnikiem projektu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) oraz legitymujące się wiedzą bazową z języka angielskiego oraz z zakresu:
- Ekologii (Odnawialne Źródła Energii)
- Prawa pracy (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy)
- Zarządzania (Zarządzanie Jakością)

W trakcie procesu rekrutacji zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wymagane wiadomości (21 stycznia, godz. 18.00).

Oferowane wsparcie
- Studia podyplomowe na 3 kierunkach
Odnawialne Źródła Energii, w tym certyfikat „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego"Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, w tym certyfikat „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP" Zarządzanie Jakością, w tym certyfikat „Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością" oraz certyfikat „Pełnomocnik Jakości"- Profesjonalna kadra kierunkowa
- Catering (ciepły posiłek)
- Teczki uczestników (teczka, notes, długopis)
- Materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji, skrót wykładu, case study)
- Komplet specjalistycznych podręczników
- Aktualne normy ISO zgodne z wybranym kierunkiem
- Sale dydaktyczne wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny, m.in. tablicę interaktywną, wizualizer cyfrowy
- Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.projekty.bsw.edu.pl

Zapraszamy!

Źródło: ''