Suwary zapłacą holenderskiej firmie Kemetyl równowartość 0,346 mln euro (1,15 mln zł) jako odszkodowanie za wadliwe opakowania plastikowe dostarczone tej firmie. Kemetyl domagał się w sumie 0,73 mln euro, czyli ponad 2 mln zł.

Okazało się, że plastykowe opakowania, wyprodukowane przez Suwary, przeciekają. Kemetyl musiał wycofać całą partię płynów z rynku oraz sprawdzić opakowania w magazynach. Łączne straty oszacował na 731,7 tys. euro (2,36 mln zł). W całym 2007 roku Suwary miały 3,5 mln zł zysku netto.

W porozumieniu obie strony strony zgodnie oświadczyły, "iż w celu zakończenia trwającego sporu, GRUPA KEMETYL i KEMETYL NEDERERLAND B.V. uwzględniając roszczenia składane przez KEMETYL NEDERERLAND B.V. chcąc uniknąć dalszych kosztów związanych z dochodzeniem roszczenia wynoszącego 731.719,43 EUR, z tytułu uszkodzeń pojemników 1 i 4 litrowych wyprodukowanych przez SUWARY S.A., ze swej strony czyni ustępstwo i zgadza się zamknąć kwestię wszelkich roszczeń, z tytułu uszkodzeń przedmiotowych pojemników, zgłoszonych do dnia zawarcia ugody przez KEMETYL NEDERERLAND B.V. i spółki Grupy KEMETYL w zamian za kwotę 346.400,00 EUR. Kwota 346.400,00 EUR wyczerpuje wszelkie roszczenia KEMETYL NEDERLAND B.V. z tytułu reklamacji z dnia 01.10.2007."

Źródło: Bankier.pl
Źródło: ''