Według najnowszego raportu Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE), Polacy recyklingowi poddają 57% szklanych butelek i słojów. Tymczasem średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 74%, co oznacza, że ponad 11,6 milionów ton opakowań szklanych trafia do przetworzenia i ponownego obiegu, wracając na rynek w postaci nowych produktów.

Szwecja na 1. miejscu w recyklingu opakowań szklanych. Zobacz, na którym miejscu plasuje się Polska!

Szwecja zajmuje pierwsze miejsce w recyklingu opakowań szklanych. Przetwarzanych jest w tym kraju 99% butelek i słojów. Tuż za nią bardzo dobrymi wynikami w tym zakresie pochwalić się mogą Słowenia i Szwajcaria (98%), a następnie Luxemburg i Belgia (96%). W tych państwach systemy segregacji działają niemal doskonale. Potem jest kilkunastoprocentowa luka, po której regiony odnotowują wyniki poniżej 90% - należą do nich pozostałe kraje skandynawskie oraz Austria, Niemcy i Holandia. 

Mimo, że opakowania szklane są jedynymi, z których po przetworzeniu można uzyskać jakościowo taki sam produkt i w całości podlegają one recyklingowi, to wciąż jest wiele krajów, w tym Polska, gdzie systemy zbiórki, segregacji i przetwarzania powinny ulec znacznej poprawie, wzorując się na funkcjonujących już rozwiązaniach modelowych chociażby stosowanych w Szwecji. 

- „Nasz poziom odzyskiwania opakowań szklanych plasuje Polskę na piątym miejscu, niestety od końca, wśród krajów Unii Europejskiej, co oznacza, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Celem wyznaczonym dla wszystkich krajów UE jest osiągnięcie całkowitego, a więc 100% poziomu recyklingu szklanych butelek i słojów. Jest to jak najbardziej możliwe, ale trzeba pamiętać że recykling to równowaga pomiędzy materiałami nadającymi się do ponownego przetworzenia, a otwartością rynków, które te materiały wykorzystują. Mamy jednak nadzieję, że ogólnoeuropejskie wytyczne będą impulsem do dynamiczniejszych działań w naszym kraju zarówno w zakresie edukacji, jak i rozwiązań systemowych” - informuje Barbara Maciałczyk, marketing manager w Ardagh Group i przedstawiciel FEVE w Polsce. 

Opinię tą podziela Jean-Paul Judson, Public Relations manager w FEVE:

- „Staramy się robić wszystko, aby na poziomie europejskim wykorzystywać coraz więcej materiałów pochodzących z recyklingu. Opakowania szklane są pod tym względem wyjątkowe, bo gwarantują tą samą jakość przed i po procesie przetworzenia, co ma niebagatelne znaczenie przede wszystkim dla producentów żywności i napojów. Chcemy, aby te argumenty były punktem odniesienia dla decydentów przy podejmowaniu decyzji” - podsumowuje Jean-Paul Judson.

Poziom recyklingu opakowań szklanych w 28 krajach Unii Europejskiej

Poziom recyklingu opakowań szklanych w 28 krajach Unii Europejskiej

 

Ardagh Group to firma będącą liderem w dziedzinie opakowań metalowych i szklanych dla większości wiodących marek rynku spożywczego, parafarmaceutycznego i napojów. Koncern posiada 109 zakładów produkcyjnych w 22 krajach, zatrudnia około 23  500 osób i może pochwalić się ogólną sprzedażą powyżej 7,7 miliarda EUR. Więcej na www.ardaghgroup.com 

 

Źródło: Ardagh Group