Dzień Drzewa obchodzony corocznie 10 października to międzynarodowa akcja sadzenia drzew, odbywająca się na całym świecie. Akcja ta, oprócz promocji zieleni ma na celu poprawę i zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Tetra Pak - przyszłość należy do opakowań odnawialnych

Drewno to surowiec pozyskiwany poprzez ścinkę drzew. Jest on jednym z najważniejszych surowców organicznych świata i tym samym powinien być on odpowiedzialnie wykorzystany.  

Wśród producentów działających na rzecz poprawy aspektów środowiskowych wymienić należy firmę Tetra Pak - światowego producenta opakowań kartonowych.

Jednym z większych zagrożeń dla naszej planety jest nielegalna wycinka drzew. Tetra Pak jest jedną z firm, zapobiegającą spustoszeniom wyrządzanym w lasach. Swoje działanie wspiera poprzez zwiększanie w swoich opakowaniach ilości papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Do kwietnia 2016 r. Tetra Pak dostarczył na całym świecie ponad 200 miliardów opakowań certyfikowanych przez Forest Stewardship Council. Oznacza to, że materiał opakowaniowy pochodzi z odnawialnych upraw leśnych. Tetra Pak wspiera także organizację pozarządową Earth Day Network, której założeniem jest posadzenie 7,8 miliarda drzew do 2020 r.

Przeprowadzone dla Tetra Pak badanie 2015 Datamonitor Consumer Survey wykazuje, że 71% konsumentów na całym świecie oraz 73% w Polsce twierdzi, że opakowanie przyjazne środowisku powinno być wyprodukowane z surowców odnawialnych. 40% konsumentów zwraca również uwagę na logotypy świadczące o ekologicznych walorach produktu, co oznacza, że ekologiczne opakowania zyskują na znaczeniu. Tetra Pak, będący liderem w zrównoważonej produkcji kartonów, zwiększa udział materiałów odnawialnych w produkcji swoich opakowań. Jednocześnie podejmuje on współpracę z instytucjami prawnymi oraz zakładami zajmującymi się recyklingiem w celu zwiększenia liczby przetwarzanych kartonów na całym świecie.

Opakowania Tetra Pak składają się w większości - w ok. 76% z papieru, czyli materiału odnawialnego. Firma inwestuje także w zwiększanie udziału surowców odnawialnych w opakowaniach wielomateriałowych. W 2013 r. Tetra Pak, jako pierwsza spółka w sektorze opakowań dla żywności, wprowadziła bio-zakrętki z odnawialnego polietylenu dużej gęstości (HDPE) powstałego z trzciny cukrowej. W 2014 r. firma rozpoczęła także produkcję elementów swoich opakowań w oparciu o polietylen małej gęstości (LDPE) z trzciny cukrowej.

W 2014 r. na rynku zadebiutował pierwszy karton Tetra Rex wyprodukowany w całości z surowców odnawialnych. Opakowanie powstało z połączenia tworzywa z trzciny cukrowej oraz papieru. Po udanej premierze opakowania w fińskiej mleczarni Valio, Tetra Rex jest obecnie dostępne na całym świecie. Do końca 2016 r. firma planuje dostarczyć 100 milionów tego typu opakowań na całym świecie.

 

Sprawdź pełną ofertę producenta

 

Kartony Tetra Pak w całości podlegają recyklingowi. Obecnie ponad 150 firm działających na 45 rynkach przetwarza podstawowe surowce wykorzystywane do produkcji kartonów Tetra Pak. W Polsce zużyte opakowania do żywności są przetwarzane m.in. w Mondi Świecie S.A., TOP S.A., Fabryka Papieru i Tektury "Beskidy" S.A. Kartony są wytrzymałe, dlatego ich recykling pozwala na odzyskanie włókien celulozowych. Je wykorzystuje się w produkcji delikatnych wyrobów, takich jak ręczniki papierowe czy chusteczki - używane w szpitalach i przychodniach. Z przetworzonych materiałów powstają również płyty TErO stosowane w przemyśle meblarskim i budowlanym. Użycie tony papieru pochodzącego z recyklingu zamiast nowego surowca pozwala ocalić dwanaście drzew. 

Oprócz odnawialności, promowania selektywnego zbierania odpadów oraz recyklingu opakowań kartonowych, Tetra Pak stara się zwiększyć efektywne wykorzystywanie materiałów oraz zredukować tzw. ślad węglowy. W lipcu 2016 r. firma dołączyła do światowej inicjatywy RE100 prowadzonej przez The Climate Group oraz CDP, mającej na celu ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla. W ramach współpracy Tetra Pak zobowiązał się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji z 20 do 100% do 2030 r. Dane za rok 2015 wskazują, że emisja dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości Tetra Pak spadła o 15% od 2010 r. przy jednoczesnym wzroście produkcji o 16% w tym samym okresie. Tetra Pak ma w swojej ofercie także usługę Environmental Benchmarking Service. Pozwala ona klientom firmy na oszacowanie ich wpływu na środowisko, dzięki czemu mogą oni określić, które obszary ich działalności wymagają poprawy.