Resort środowiska zapowiedział wprowadzenie obowiązkowych opłat za torebki foliowe. Celem powyższych działań jest ograniczenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.

Torby foliowe obowiązkowo płatne w każdym sklepie

Unijne przepisy nałożyły na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy, proponując krajom w tym zakresie dwa rozwiązania. Polska zdecydowała się na przyjęcie wariantu zakładającego, że torby te będą płatne. O sposobie ograniczenia torebek foliowych Ministerstwo Środowiska poinformowało Komisję Europejską na spotkaniu w lipcu 2016 r.

- „Uważam, że wprowadzenie nawet niewielkiej opłaty za lekkie torby plastikowe może stanowić pewien impuls do zastanowienia się przy kasie, czy kupować foliówkę czy może przyjść na zakupy z torbą wielokrotnego użytku" - skomentował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Podkreśla on ponadto, iż celem ministerstwa środowiska nie jest nałożenie na obywateli nowych opłat, ale zachęcenie ich do poprawy jakości otaczającego ich środowiska przyrodniczego. Nawet niewielka opłata za torbę foliową może mieć wpływ na zmianę postaw społecznych. Istotnym przykładem może być tutaj Dania, gdzie wprowadzenie odpłatności przyczyniło się do drastycznego zmniejszenia ilości plastikowych toreb w obiegu.

W Ministerstwie Środowiska  prowadzone są obecnie prace legislacyjne nad nowelizacją przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, za pomocą których wdrożone zostanie rozwiązanie dotyczące torebek plastikowych.

Torby plastikowe zostaną objęte symboliczną opłatą. Dotyczyć ona będzie opakowań o grubości od 15 do 50 mikronów, czyli toreb, które najczęściej są dostępne w sklepach przy kasie. Bezpłatne natomiast pozostają tzw. "zrywki" (torby o grubości do 15 mikronów), które wykorzystywane są do pakowania pieczywa, owoców czy też warzyw.