Rozporządzenie Komisji Europejskiej - tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu - warunki użycia w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W celu zapewnienia, że opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością wykonane z tworzyw sztucznych uzyskiwanych w procesie recyklingu są bezpieczne dla zdrowia konsumentów, Komisja Europejska wydała rozporządzenie nr 282/2008.

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące tworzyw sztucznych uzyskiwanych w procesie recylkingu oraz procedurę autoryzacji procesu recyklingu stosowanego podczas wytwarzania tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wymagania dotyczą materiału, który może być pddany procesom recyklingu oraz wydajności procesu recyklingu w celu zminimalizowania zanieczyszczeń. Ponadto przepis ten precyzuje warunki, które muszą być spełnione w celu użycia tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każdy proces recyklingu tworzyw sztucznych będzie oceniany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pod kątem zdolności uzyskania bezpiecznych tworzyw sztucznych. Dodatkowo proces recyklingu będzie musiał być zarządzany z użyciem odpowiedniego systemu zapewnienia jakości.

Rozporządzenie harmonizuje na poziomie wspólnotowym wymagania z tego zakresu, które do tej pory były regulowane w sposób zróżnicowany przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Tekst rozporządzenia: Eur-lex.europa.eu
Źródło: ''