Data rozpoczęcia
2010-04-21
Data zakończenia
2010-04-21
Miejsce
Warszawa

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Przed nami już piąta edycja konferencji szkoleniowej dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), organizowanej wspólnie przez Abrys Sp. z o.o. oraz związek pracodawców AGD, CECED Polska. Nasz mały jubileusz będzie uświetniony obecnością samego Ministra Środowiska, profesora Andrzeja Kraszewskiego. Oprócz niego przemawiać będzie wielu przedstawicieli urzędów, instytucji oraz przedsiębiorstw związanych ze zbiórką, przetwarzaniem i recyklingiem ZSEE.

Znając państwa żywą reakcję i aktywne uczestnictwo w poprzednich konferencjach, postanowiliśmy obecnie położyć duży nacisk na dialog uczestników systemu. W związku z powyższym dedykujemy istotną część spotkania dyskusji panelowej, która rozpocznie się zaraz po wystąpieniach przedstawicieli rządu. Kontynuować ją będziemy w drugiej części spotkania podejmując dialog z prezesami organizacji odzysku. Uczestnictwo w konferencji potwierdzili wiodący eksperci z innych branż odpadowych (samochody, opakowania, baterie), których zapytamy o ich konkretne doświadczenia oraz poprosimy o wskazówki odnośnie rozwoju systemu ZSEE.

Każdego roku staramy się zaproponować nowy, wiodący temat konferencji. Dwa lata temu była nim edukacja, w zeszłym roku debatowaliśmy o szarej strefie. Obecnie chcieliśmy pójść w nowym kierunku, jednak życie pokazało nam, że temat ubiegłoroczny nie jest jeszcze zamknięty i oczekuje się jego kontynuacji. Będziemy ponownie starali się znaleźć nowe rozwiązania dla głównych problemów naszej branży: spróbujemy zdefiniować najniebezpieczniejsze patologie oraz wypracować podstawę do zmian ustawowych.
Przeanalizujemy cały proces począwszy od zbierania, przez przetwarzanie do recyklingu. Zaprosimy do dyskusji przedstawicieli tworzących wszystkie elementy systemu.

Serdecznie zapraszamy!


Więcej informacji udzieli Państwu:
Magdalena Nyćkowiak
(061) 655 81 20
m.nyckowiak@abry.pl
www.abrys.pl


Źródło: ''