Data rozpoczęcia
2015-06-23
Data zakończenia
2015-06-23
Miejsce
Warszawa
Organizator
Polska Izba Opakowań

Inwestycje w innowacje - Fundusze Europejskie 2014-2020 to konferencja zorganizowana dla przedsiębiorstw z branży opakowań. Inicjatorem jest Polska Izba Opakowań. Warsztatu odbędą się 23 czerwca.

Warsztaty dla branży opakowaniowej

Celem wydarzenia jest zapoznanie przedsiębiorców branży opakowaniowej z możliwymi źródłami finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, rodzajami i formami tych przedsięwzięć(programów, projektów) oraz procedurami aplikowania (warunkami, kryteriami). W warsztatach udział wezmą przedstawiciele urzędów centralnych, instytucji i agencji dysponujących środkami  i zarządzającymi realizacją poszczególnych projektów i programów: Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Uczestnicy konferencji zapoznają się ze strategią wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na innowacyjny rozwój polskiej gospodarki w latach 2014-2020. Chodzi zarówno o środki UE, jak również te, ze źródeł krajowych.

Wiecej informacji na stronie Polskiej Izby Opakowań.