Warta Glass jest jedną z największych grup kapitałowych na polskim rynku opakowań szklanych. Klika miesięcy temu firma przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego łączna wartość opiewa na kwotę stu pięćdziesięciu milionów złotych. Jest to jedna z największych inwestycji w rodzimej branży opakowań szklanych w ostatnich latach.

W skład Grupy "Warta Glass" wchodzą: Huta Szkła "Warta" SA z Sierakowa Wielkopolskiego, Huta Szkła "Jedlice" SA z Jedlic koło Opola oraz huta AB "Panevėźio Stiklas" z Poniewieża na Litwie. Dominujące pozycje asortymentowe Grupy stanowią butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego przeznaczone do napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz przetworów spożywczych. Zadania inwestycyjne, o których mowa powyżej, są realizowane w polskich spółkach Grupy.
W ich wyniku zarówno w Hucie Szkła "Warta" SA, jak i w Hucie Szkła "Jedlice" SA powstaną nowoczesne oddziały produkcyjne. W założeniu firmy możliwości wytwórcze każdej z polskich hut Grupy "Warta Glass" mają zostać podwojone.

Instalacja nowoczesnych urządzeń pozwoli firmie na rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, usprawni logistykę dostaw oraz przyczyni się do utrzymania stabilnego poziomu jakości. Inwestycje Grupy "Warta Glass" są realizowane ze środków własnych i ze źródeł zewnętrznych. Finansowania inwestycji w Hucie Szkła "Warta" podjął się Raiffeisen Bank Polska SA, natomiast w Hucie Szkła "Jedlice" - Bank Polska Kasa Opieki SA oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Zakończenie procesów inwestycyjnych i rozpoczęcie produkcji w Grupie "Warta Glass" przewidywane jest w połowie bieżącego roku. Dzięki inwestycjom zatrudnienie w Hucie Szkła "Warta" SA zwiększy się o około osiemdziesiąt osób, a w Hucie Szkła "Jedlice" SA o około siedemdziesiąt osób (część osób w Spółkach już zatrudniono).
Skala oraz moment realizacji inwestycji nie są przypadkowe i wynikają z bardzo dokładnej analizy sytuacji rynkowej. Od 1998 roku w branży opakowań szklanych w Polsce nie realizowano przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze znaczącym zwiększeniem mocy wytwórczych. Jednocześnie, w ostatnich latach, popyt na tego rodzaju opakowania zwiększył się w dużym stopniu. Według szacunków Grupy "Warta Glass", w Polsce od 2-3 lat występuje deficyt opakowań szklanych, ponadto w najbliższych kilkunastu latach prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie na opakowania szklane.

Aktualnie w Polsce zużywa się ok. 29 kg opakowań szklanych na osobę, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej – 45 kg na osobę. Obecnie w Polsce produkuje się rocznie około 3,5 miliarda opakowań szklanych przeznaczonych do artykułów spożywczych (dane GUS-u za 2003).

Na podstawie informacji prasowej Grupy Warta Glass opracowała JR
Źródło: ''