Swieże drożdże są artykułem, w którym na specjalnym podłożu znajdują się mikrobiologiczne grzyby. Do swego życia (rozwoju, pączkowania) potrzebują one cukier, tlen i wilgoć. W momencie wyprodukowania zawierają w sobie bardzo dużą ilość wody.

Ze względu na te bardzo szczególne ich właściwości dla ich przechowywania, zanim zostaną użyte, stworzyć należy odpowiednie warunki:
- pozwolić stopniowo „wyjść” z wnętrza opakowania znajdującemu się tam nadmiarowi wilgoci
- nie pozwolić dostawać się do wnętrza zbyt dużej ilości świeżego tlenu mogącego być pożywką dla znajdujących się tam grzybów
- ze względów mikrobiologicznych nie dopuszczać do bezpośredniego ich kontaktu z otoczeniem. Warunki takie osiągnąć możemy poprzez zastosowanie odpowiedniego opakowania.

Na linii produkującej świeże drożdże, po uformowaniu z nich kostki najczęściej owijane są one papierem. Pozostawienie ich jednak w samym papierze powoduje, że zbyt szybko wysychają pogarszając swoją jakość i obniżając trwałość. Owinięcie drożdży jedynie w papier wywołuje też wiele nieporozumień na linii producent / handel (przemysł), gdyż drożdże wysychając tracą na wadze i różnica pomiędzy wagą deklarowaną przez producenta tuż po produkcji, a faktyczną po pewnym czasie przechowywynia przez handel czy przemysł piekarski mogą się znacznie różnić.

Wielu producentów owija więc kilka zapakowanych uprzednio w papier kostek drożdży w orientowaną folię polipropylenową BOPP. Z właściwości polipropylenu wiadomo, że jest on bardzo dobrą barierą na wilgoć, a słabą na przepuszczanie tlenu. Owinięcie drożdży w taką folię powoduje, że cała, bardzo duża ilość wilgoci wydostająca się z kostki pozostaje wewnątrz opakowania, do którego dodatkowo z zewnątrz poprzez folię przedostaje się tlen. Powstające więc wewnątrz opakowania warunki (wysoki stopień wilgoci i świeży tlen) znacznie pogarszają jakość przechowywanych drożdży i obniżają ich trwałość.

Dla poprawienia tej niekorzystnej sytuacji niektórzy producenci stosują folię perforowaną. Ale wtedy wydostawanie się na zewnątrz wilgoci jest znów przyspieszone (następuje szybsze wysychanie), a jednocześnie małe otworki występujące w folii stanowiące mikroperforację umożliwiają bezpośredni kontakt drożdży z otoczeniem co stanowi zagrożenie dla mikrobiologii. Mikroperforacja umożliwia też przedostawaniu się do wnętrza dużym ilościom tlenu. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem przy pakowaniu świeżych drożdży jest owijanie kilku uformowanych i zapakowanych w papier kostek zbiorczo w celofanTM.CelofanTM jest folią z regenerowanej celulozy, która naturalnie jest bardzo dobrą barierą na przenikanie tlenu, a jej barierowość na na wilgoć można regulować poprzez powleczenie jej różnymi lakierami. Wspólnie z technologami, specjalistami od drożdży określony został taki poziom barierowości na wilgoć, przy którym powstające przy przechowywaniu drożdży warunki będą dla nich optymalne. Celofan o symbolu LMS:

- wypuści z wnętrza opakowania nadmiar wilgoci pozostawiając wewnątrz taką ilość, która niezbędna jest dla zachowania właściwej struktury drożdży
- nie pozwoli na przeniknięcie do wnętrza tlenu przedłużając aktywność drożdży, a przez to ich trwałość
- nie wymaga mikroperforacji zapewniając ochronę mikrobiologiczną.

Ponadto celofanTM:
- bardzo dobrze zachowuje się na maszynych pakujących
- łatwo zgrzewa się umożliwiając stosowanie niższych temperatur zgrzewu niż BOPP (nie „zabija” drożdży w miejscu nacisku gorącach szczęk maszyny pakującej)
- powoduje, że miejsce zgrzewu odporne jest na działanie niskich temperatur i wysokiej wilgotności podczas przechowywania i transportu
- łatwo zagina się
- jest materiałem biodegradowalnym pochodzącym ze źródeł odnawialnych.

W niektórych krajach (Ameryka Płn i Płd) świeże drożdże pakowane są od razu w biały (bielony w masie), zadrukowany grafiką celofan. Zdarza się, że odbiorcy przemysłowi zamawiają celofan barwiony na kolor błękitny. Jest on wówczas lepiej widoczny, gdy w dużej piekarni jego kawałek wpadnie do ciasta.CelofanTM taki produkuje Innovia Films.

Innovia Films jest brytyjską firmą produkującą specjalistyczne folie polipropylenowe BOPP oraz folie celulozowe celofanTM i NatureFlexTM. Jej zakłady produkcyjne znajdują się w Wielkiej Brytanii, Belgii, USA i Australii. Zatrudnionych w nich jest ok. 1.400 osób, a folie swoje sprzedaje do 110 państw świata. Na początku ubiegłego roku Innovia Films uruchomiła w Polsce swój oddział handlowy czyniąc w ten sposób kolejny krok w ułatwianiu dostępu do produkowanych przez siebie folii firmom polskim.
Źródło: ''