Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2017 rok. W roku tym Grupa zanotowała rekordowe w swojej historii przychody, w wysokości 750,6 mln zł (wzrost o 7,8%). Wynik EBITDA wyniósł 56,6 mln zł (spadek o 5,4%), wynik operacyjny - 32,9 mln zł (spadek o 6,6%), a zysk netto sięgnął poziomu 20,5 mln zł (spadek o 13,9%).

Wstępne wyniki Grupy Ergis w 2017 roku: najwyższa w historii sprzedaż, wyniki pod wpływem wzrostu kosztów wynagrodzeń i cen surowców

Wartości EBITDA i zysku w 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 7,2 mln zł (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa. Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynęły także rezultaty sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności - w IV kwartale zrealizowany zysk EBITDA był o 2,5 mln niższy niż w IV kwartale 2016. Niższy był również, o 1,7 mln PLN, EBITDA zrealizowany na sprzedaży specjalistycznych folii PVC. Jednocześnie Spółka w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości EBITDA osiągniętego na sprzedaży folii stretch. 

- "W 2017 roku odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży. Od czasu wprowadzenia na rynek folii nanoERGIS® udział folii stretch w EBITDA Grupy rośnie w sposób istotny. Te pozytywne zjawiska nie przełożyły się jednak na poprawę wyników finansowych, ze względu na wzrost kosztów pracy oraz niemożność przeniesienia w krótkim czasie wzrostu cen surowców na ceny niektórych wyrobów gotowych – szczególnie miękkich folii PVC, twardych folii i laminatów do pakowania żywności oraz opakowań elastycznych. Obecnie naszym priorytetem jest, planowane na pierwsze półrocze 2018 roku, uruchomienie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET w naszej berlińskiej fabryce oraz inwestycja w kolejną linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch w naszym zakładzie w Oławie, a także dalsza dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia" – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS S.A.

 

Poznaj szczegóły

 

Źródło: Grupa Ergis