Spółka Tri-Wall Europe Holding, działająca w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Europie, otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad TPMS Polska.

Wydano zgodę na przejęcie TPMS Polska!

W wyniku planowanej koncentracji, spółka będzie mogła przejąć kontrolę nad działającą w Europie spółką TPMS Polska.

Przedsiębiorcy produkują artykuły tekturowe, przede wszystkim: opakowania, rury czy akcesoria biurowe.

Tri-Wall Europe Holding Limited należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi japońska spółka Rengo Co., Ltd. Grupa Rengo prowadzi działalność głównie w Japonii, Chinach i Azji Południowo-Wschodniej i działa przede wszystkim na rynku produkcji tektury, produkcji opakowań z tektury, opakowań kartonowych, opakowań elastycznych i opakowań o zwiększonej wytrzymałości. W związku z dokonanym w październiku 2016 r. przejęciem Grupy Tri-Wall, Grupa Rengo prowadzi także w pewnym zakresie działalność na terytorium Unii Europejskiej poprzez swoje spółki zależne.