Informacje wydrukowane alfabetem Braille'a pojawiły się na opakowaniach firmy Wittechen produkującej eleganckie wyroby skórzane.

Na każdym pudełku, w które pakuje się rękawiczki czy portfele, jest wybitych kilka brajlowskich symboli w postaci wypukłych kropek. W tłumaczeniu napis brzmi "Wittchen Naturalna Skóra".
W przyszłym sezonie firma zamierza dołączać do swoich produktów także brajlowską ulotkę z informacjami np. o rozmiarze rękawiczek, rodzaju skóry czy sposobie konserwacji.

Do tej pory informacje napisane alfabetem Braille'a pojawiały się tylko na opakowaniach niektórych leków. Również banknoty oznakowano dla wygody niewidomych symbolami geometrycznymi, ale są słabo wyczuwalne.
W Polsce jest około stu tysięcy niewidomych i niedowidzących. Okazuje sie że wydrukowanie ulotek w alfabecie Braille'a nie jest drogie. W przypadku np. wody mineralnej umieszczenie takiej informacji na etykiecie oznaczałoby tylko jeden przebieg więcej maszyny drukującej. Informacje w brajlu można wytłaczać lub drukować specjalną pęczniejącą farbą.
Źródło: ''

Komentarze

  • Nie takie to proste...

    Owszem, napisy braill'em można tłoczyć (akurat w przypadku butelek czy opakowań plastikowych lepiej by było zrobić to na etapie produkcji samej butelki...) lub drukować puchnącą farbą - tyle, że z moich doświadczeń przy przygotowaniu napisów na pudełka kosmetyków firmy Soraya wynika, iż dopiero trzecia, czy czwarta drukarnia była w stanie zrozumieć specyfikę tego pisma i wytłoczyć napisy o odpowiedniej wypukłości. Tak jak bardzo drobny czy mało kontrastowy druk bywa nieczytelny dla widzących, tak za niskie punkty braill'ea są nieczytelne dla niewidomych. Z kolei puchnąca farba jest stosunkowo trudna do opanowania - zachowuje się często w sposób nieprzewidywalny - a nierówne punkty mogą spowodować problemy. Pozostaje również kwestia opracowania graficznego - pismo braille'owskie (mimo braku precyzyjnych standardów w Polsce) powinno mieć określoną wielkość, odstępy, interlinie - a tego amatorzy nie są w stanie zrobić. Po nieco więcej informacji zapraszam tu - http://wojd.eu.org/