Dzięki opracowaniu idei dodatku do tworzyw sztucznych, we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, firma zdobyła Platynowy Medal podczas wystawy International Warsaw Invention Show (IWIS 2016).

Wynalazczość Grupy Azoty ZAK S.A. nagrodzona!

Wystawa odbyła się w dniach 10-12.10.2016 r. Jej organizatorem był Polski Urząd Patentowy oraz Politechnika Warszawska. Wydarzenie to oferuje możliwość zarówno zaprezentowania, jak i zapoznania się z obecnymi międzynarodowymi trendami w dziedzinie wynalazczości.

Grupa Azoty ZAK S.A. w ramach swych innowacyjnych działań, stale poszukuje nowych, kreatywnych rozwiązań, opierając się o dobre praktyki ze środowiska naukowo – badawczego. 

Nagrodzony projekt to wynik doświadczenia i dorobku badawczego IchP - twórcy modyfikatorów mineralnych do tworzyw oraz Grupy Azoty ZAK S.A. – producenta plastyfikatorów. Wprowadzenie plastyfikatora do modyfikatora mineralnego zaowocowało połączeniem dwóch właściwości i uzyskaniem jednego wielofunkcyjnego dodatku do tworzyw sztucznych. Dodatkowo pozwala on uzyskać poprawę właściwości mechanicznych tworzywa przy jednoczesnym ograniczeniu palności i emisji dymu w trakcie spalania modyfikowanego tworzywa.

Wyróżnienie otrzymane na wystawie IWIS 2016 potwierdza atrakcyjność zaproponowanego rozwiązania.