Temat selektywnej zbiórki odpadów już od kilku lat jest jednym z najważniejszych problemów społecznych, szeroko omawianych przez samorządy i ekspertów, podejmowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, często poruszanych w mediach. Fundacja ProKarton postanowiła zweryfikować tą kwestię u podstaw systemu, czyli w regionalnych zakładach zajmujących się sortowaniem odpadów komunalnych, do których odpady, zarówno te posegregowane, jak i nieposegregowane, trafiają prosto z gminnych systemów zbiórki. W badaniu ankietowym, zrealizowanym na zlecenie Fundacji, wzięło udział 25 regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) z całej Polski. Uzyskano informacje, ile z nich wybiera kartoniki do płynnej żywności (DPŻ), jaki jest najpopularniejszy sposób ich selekcji, dlaczego nie wszystkie instytucje decydują się na ich wysortowywanie oraz jakie są uwagi RIPOK-ów do samego procesu.

Na zlecenie Fundacji ProKarton firma proGEO przygotowała badanie ankietowe „Ocena możliwości technologicznych i ekonomicznych wysortowywania kartoników do pakowania żywności płynnej”, którą następnie w maju skierowała do 40 RIPOK-ów w całej Polsce. Otrzymano 25 wypełnionych ankiet, które stanowią podstawę dla przytoczonych poniżej wniosków. 

 

Większość wysortowuje kartoniki

Spośród ankietowanych 22 instalacje prowadzą wysortowywanie kartonów DPŻ. Jedynie w trzech nie jest ono prowadzone, z czego jedna z nich planuje modernizację linii technologicznej, po której wybieranie kartonów zostanie wprowadzone. Najpopularniejszym sposobem wybrania kartoników jest selekcja ręczna w kabinie sortowniczej, w drugiej kolejności stosuje się separatory optyczne i balistyczne. Wśród powodów, przez które pozostałe 3 instalacje nie organizują selekcji kartonów, wymieniono między innymi niezbyt atrakcyjną cenę za surowiec, problemy z odbiorcą oraz problemy technologiczne, wynikające z przestarzałych urządzeń i sposobu przetwarzania odpadów. 

 

Proste, ale niezbyt opłacalne

Wysortowywanie kartonów przez większość ankietowanych instalacji uważane jest za proces prosty, co związane jest z dużą rozpoznawalnością kartonów DPŻ przez pracowników sortowni. Na 25 instalacji aż 22 wskazują, że selekcja opakowań kartonowych jest prosta lub bardzo prosta. Niestety ocena opłacalności wydobycia kartonów DPŻ z odpadów komunalnych nie wypada tak dobrze – 56% ankietowanych zaznaczyło, że jest ono „raczej nieopłacalne”. Jedynie 5 ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że proces ten jest opłacalny. 

 

Liderami RIPOK-i w Elblągu i Łężycach

W porównaniu z rokiem 2017, kiedy to przeprowadzone zostało podobne badanie wśród RIPOK-ów, zdecydowanie wzrósł odsetek instalacji, które wybierają kartoniki - z 65% w roku 2017, do 88% w roku 2019. Wśród instalacji, które rozpoczęły wysortowywanie, znalazły się m.in. Chełm i Katowice. Liderami pod względem wybieranej masy kartoników są instalacje w Elblągu i Łężycach (łącznie 438 Mg). Z 25 ankietowanych, 20 instalacji przekazało informacje o ilościach kartonów do płynnej żywności wydzielonych w 2018 r. W porównaniu do badania z 2017 r., wyższy jest również odsetek instalacji, które deklarują wybieranie kartoników w sposób „ręczny” – 67%, przy 54% w roku 2017. 

 

Liczy się czystość surowca

Dane uzyskane od przedstawicieli RIPOK-ów za rok 2018 pozwoliły ustalić, że odsetek kartonów do płynnej żywności wydzielanych na linii odpadów zmieszanych to średnio nieco poniżej 0.1%. W przypadku strumienia selektywnie zebranego (tzn. po wstępnej segregacji na frakcje przez mieszkańców) ilość wybranych kartoników jest wyraźnie większa – średnio 1,21%. Odsetek wybierania kartonów DPŻ jest więc 12-13 razy wyższy w przypadku odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Kartony pochodzące ze zbiórki selektywnej charakteryzują się też znacznie lepszą przydatnością do recyklingu, przede wszystkim z uwagi na ich czystość.

 

Problemy i uwagi

Ankietowani przedstawiciele RIPOK-ów mieli również możliwość zgłoszenia swoich uwag. Najczęściej pojawiały się uwagi odnośnie niskiego udziału kartoników do płynnej żywności w ogólnej masie odpadów, co poddawało w wątpliwość opłacalność wybierania tego surowca. Problemem jest również znalezienie odbiorców, terminowość odbiorów oraz utrata kartoników o małych pojemnościach (200 ml), które zdarza się, że trafiają do przetwarzania biologicznego. 

- Wyniki ankiety dają nadzieję na dalszy, stabilny rozwój recyklingu kartonów do płynnej żywności w Polsce. Coraz więcej zakładów decyduje się na wysortowanie kartoników, dzięki czemu wyższy procent surowców jest odzyskiwany. W przypadku tego rodzaju opakowań podstawowym surowcem wtórnym jest papier (włókno celulozowe), który odzyskiwany jest w procesie recyklingu kartoników przez papiernie. Zyskuje on następnie drugie życie jako np. ręczniki kuchenne, czy tektura falista, z której produkowane są różnorodne opakowania zbiorcze. Wyniki ankiety pokazują jak ważne są działania szerzące w społeczeństwie wiedzę o selektywnej zbiórce odpadów i ponownym ich wykorzystywaniu, zgodnie z zasadą, że odpady to nie śmieci, ale potrzebne gospodarce surowce. Aby cały system sprawnie działał, potrzeba wiedzy i utrwalonych zachowań zarówno po stronie mieszkańców, jak i instytucji takich jak gminy, firmy zbierające, regionalne instalacje przetwarzania odpadów oraz recyklerzy – komentuje Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton, inicjatora badania. 

 

Wyniki badania RIPOK-ów odnośnie selektywnej zbiórki opakowań kartonowych do płynnej żywności

Wyniki badania RIPOK-ów odnośnie selektywnej zbiórki opakowań kartonowych do płynnej żywności

Wyniki badania RIPOK-ów odnośnie selektywnej zbiórki opakowań kartonowych do płynnej żywności

Wyniki badania RIPOK-ów odnośnie selektywnej zbiórki opakowań kartonowych do płynnej żywności

 

O Fundacji ProKarton:

Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków, jakim jest wielomateriałowy karton do żywności płynnej. Fundacja powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności, jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne. 

Cele Fundacji ProKarton:

  • poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań do płynnej żywności,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności,
  • wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności,
  • prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi. 

Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę. 

 

Dowiedz się więcej o Fundacji ProKarton 

 

Źródło: Fundacja ProKarton 


Komentarze

  • Pety

    Niestety ale prawda jest taka, że wielu producentów trzyma butelki z wodą na słońcu. Czuć to dopiero wtedy gdy woda jest ciepła. Chyba nie jest zdrowa skoro wyraźnie smakuje plastikiem.