Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała raport podsumowujący I półrocze 2018 roku.

Wyniki Grupy ERGIS po I półroczu 2018 roku

Przychody Grupy ERGIS wzrosły po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku o 7,5%, do 398,5 mln zł. EBITDA spadł o 15,3%, do 28,5 mln zł, zysk operacyjny spadł o 26%, do 16,6 mln zł, natomiast zysk netto był niższy o blisko 29% rok do roku i wyniósł 11,3 mln zł.

W I półroczu Grupie sprzyjał silny popyt na rynku krajowym i dobra sprzedaż folii stretch oraz taśm PET. Zwiększyła się także sprzedaż opakowań drukowanych. Jednak z drugiej strony odczuwalny był wzrost kosztów pracy. Wyniki Grupy obciążały też niekorzystne ceny surowców – wiele z nich wzrosło (PET) lub utrzymywało się na wysokim poziomie (PVC). Negatywnie na wyniki wpłynęła też niższa rentowność na sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywości.

- „Cieszy nas dynamika wzrostu przychodów, wskazująca na umacniającą się pozycję firmy na rynku. Z kolei za spadek zysków rok do roku odpowiada wzrost kosztów pracy i utrzymująca się niekorzystna sytuacja na rynku surowcowym, w szczególności wzrost ceny PET oraz utrzymywanie się wysokiej ceny PVC. Przedstawione wyniki dają nadzieję na powrót do rentowności obserwowanej w ubiegłych latach, o ile ustabilizuje się sytuacja na rynku pracy w Polsce. To przyniosłoby interesariuszom pełnię korzyści z wypracowanego wzrostu sprzedaży” - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy ERGIS. 

 

O Grupie ERGIS

Grupa ERGIS, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2017 roku przychody Grupy przekroczyły 750 mln zł.

 

Zobacz szczegółowe wyniki półroczne oraz za II kwartał 2018 r.


Źródło: ERGIS