Na bezpieczeństwo zdrowotne i jakość produktu ogromny wpływ ma rodzaj zastosowanego opakowania. Niekwestionowanym liderem jest tutaj szkło nazywane też "zdrowym" lub "ekologicznym" opakowaniem.

Podczas licznych badań nad oddziaływaniem opakowań na produkt stwierdzono, że najistotniejszymi czynnikami decydującymi o jakości przechowywanych produktów są:

- MIGRACJA: przedostawanie się substancji zawartych w opakowaniu do żywności,
- PRZENIKANIE: przedostawanie się substancji z otoczenia, przez opakowanie do żywności,
- ADSORBCJA: przedostawanie się substancji zawartych w żywności do opakowania.

Szkło jest substancją całkowicie nieprzepuszczalną i nierozpuszczalną w żadnym środku chemicznym. Oznacza to, że butelka szklana stanowi obojętne dla produktu opakowanie, które nie przepuszcza z otoczenia żadnych substancji do produktu, nie wchodzi w reakcje z wyrobem, a także z otoczeniem. Zagrożenia takie odnoszą się do opakowań z tworzyw sztucznych i tzw. kartonów (wielowarstwowych opakowań w skład których wchodzi aluminium, tworzywa sztuczne i karton). Powszechnie wiadomo, że tworzywa sztuczne odznaczają się wysoką przenikalnością, mogą wchodzić w reakcje ze składnikami produktu, powodując zmianę zapachu, smaku i składu chemicznego. Jest to wynikiem migracji niskocząsteczkowych składników tworzyw sztucznych do produktu.

Właściwości szkła zabezpieczają produkt przed zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, co jest częstym problemem przy opakowaniach metalowych np. puszkach aluminiowych.

Odporność szkła na wysokie temperatury umożliwia rozlew soków i napojów na gorąco w temperaturze pasteryzacji, w której giną drobnoustroje. Dzięki temu produkt jest bezpieczny mikrobiologicznie, a jednocześnie unika się dodatku konserwujących substancji chemicznych. Konserwanty są natomiast niezbędne przy produkcji klasycznych napojów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, gdyż w tym przypadku rozlew na gorąco nie jest możliwy.

Obok bezpieczeństwa zdrowotnego, innym, stanowiącym o wyższości szkła aspektem jest jego ekologiczny charakter. Ustawodawstwo Unii Europejskiej w Dyrektywie 94/62/EC określa politykę dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych, której głównym celem jest zapobieganie powstawaniu zagrożeń dla środowiska i ograniczenie zasięgu problemów już występujących. Celem jest odzyskiwanie z odpadów surowców i energii oraz wtórne przetwarzanie odzyskanych surowców (recycling). Jednym z podstawowych wymagań jakie Dyrektywa stawia opakowaniom jest: projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie w sposób zapewniający ich przyszłą utylizację lub wielokrotne użycie, minimalizację substancji, które mogą stwarzać zagrożenie w czasie utylizacji i składowania. Wymagania te spełniają opakowania szklane.

Podsumowując można stwierdzić, że szkło jest jedynym, nieszkodliwym materiałem opakowaniowym, zapewniającym najwyższą jakość produktu, rozumianą jako bezpieczeństwo zdrowotne, a także jako zachowanie naturalnych walorów zapachowo-smakowych produktu. Nie bez znaczenia jest fakt, że szkło stanowi surowiec ekologiczny, pozwalający na powtórne przetworzenie. Wybierając produkty w szklanych butelkach przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Komentarze

  • 2 uwagi merytoryczne.

    Cały artykuł jest bardzo ciekawy, ale mam 2 uwagi dotyczące inforamcji zamieszczonych w artykule: 1. "Szkło jest substancją całkowicie nieprzepuszczalną i nierozpuszczalną w żadnym środku chemicznym." Z tego co mi wiadomo szkło jest rozkładane przez HF i wrażliwe na kwas fosforowy. 2. "...Zagrożenia takie odnoszą się do opakowań z tworzyw sztucznych i tzw. kartonów (wielowarstwowych opakowań w skład których wchodzi aluminium, tworzywa sztuczne i karton)." Z tego, co ostatio miałam okazję dowiedzieć się z opakowalnictwa, to nie ma pojęcia -karton- są natomiast papiery i tektury. Proszę o wyjaśnienie, bo spędza mi to sen z powiek ;)) Pozdrawiam serdecznie