W dniach 1-3 października w Budapeszcie, w Centrum Wystawowym HUNGEXPO zorganizowana zostanie wystawa przemysłu opakowań BUDATRANSPACK. Wystawie tej towarzyszyć będą wystawy PRINTEXPO i BUSINESS EXPO.

Zaproszenie na węgierską wystawę BUDATRANSPACK
Towarzysząca BUDATRANSPACK wystawa PRINTEXPO poświęcona będzie przemysłowi poligraficznemu, silnie powiązanemu z przemysłem opakowań. Zaś wystawa BUSINESS EXPO, stanowić będzie swoiste forum oferujące przedsiębiorcom skuteczne biznesowe rozwiązania poprzez kojarzenie partnerów biznesowych.

Jak informują organizatorzy tych wystaw, skojarzenie w jednym miejscu i w tym samym czasie tych trzech przedsięwzięć przyniesie uczestnikom dodatkowe korzyści. Polska Izba Opakowań, współpracując z organizatorami tych wystaw zamierza zorganizować misję biznesowo-promocyjną do Budapesztu w dniach 1-3 października 2013 r.

Uczestnicy misji mieć będą do dyspozycji zbiorowe stoisko Izby, przewidziane dla 8 firm. Każda z firm będzie mieć do dyspozycji 6 m2 powierzchni stoiska.

Informując o powyższym Biuro Izby prosi zainteresowane firmy o zgłaszanie do 15 sierpnia br. zainteresowania udziałem w organizowanej misji.

Wstępny koszt uczestnictwa to ok. 5 tys. zł, w tym fragment wyposażonego stoiska, przelot, zakwaterowanie, ubezpieczenie, zamieszczenie oferty w katalogu, koszty organizacyjne. Dla firm niezrzeszonych w Izbie, koszt o 25% wyższy.

Źródło: Polska Izba Opakowań