Data rozpoczęcia
2018-10-02
Data zakończenia
2018-10-02
Miejsce
Poznań

W dniu 2 października 2018 roku w Centrum Kongresowym MTP w Poznaniu, podczas targów TAROPAK, odbędzie się IV Kongres Przemysłu Opakowań na temat: „Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”.

IV Kongres Przemysłu Opakowań

Cel

Zainicjowanie zmian w projektowaniu i procesach wytwarzania opakowań, mających na celu zwiększenie odzysku surowców i materiałów z odpadów opakowaniowych i ponowne ich wykorzystanie.

 

Uczestnicy

 • Projektanci i producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych,
 • Użytkownicy opakowań,
 • Projektanci, organizatorzy i realizatorzy procesów: zbiórki, selekcji, odzysku i recyklingu opakowań,
 • Przedsiębiorcy realizujący obowiązek rozszerzonej odpowiedzialności producentów za opakowania.

 

Program 

 • 9.30
  Rejestracja uczestników
 • 10.00
  Sesja inauguracyjna
  Okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli: Patronów Honorowych, Gospodarza Kongresu, Organizatora Kongresu.

 

I Sesja referatowa

Społeczne, prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe uwarunkowania transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • 10.30
  Prawne, technologiczne i kulturowe uwarunkowania konsumpcji opakowań w dochodzeniu do gospodarki okrężnej (dr hab. Jacek Schindler - Uniwersytet Wrocławski)
 • 10.50
  GOZ – europejska wizja kontra polskie realia (Krzysztof Hornicki – INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań)
 • 11.10
  Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a oczekiwania konsumentów (Agata Szczotka-Sarna – INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań)

 

II Sesja referatowa

Tworzywa sztuczne ropopochodne w opakowaniach, szansa czy zagrożenie.

 • 11.30
  Czy jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rzeczywiście stanowią przeszkodę na drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Robert Szyman – Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych)
 • 11.50
  Realne metody zmiany projektowania opakowań dla przemysłu spożywczego w świetle GOZ (dr Krzysztof Garman, Circular Packaging Design)
 • 12.10
  Rola producenta tworzyw sztucznych w dostosowywaniu opakowań do wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym – na przykładzie firmy DOW Chemical (Przemek Olszyński – DOW Chemical)
 • 12.30
  Przerwa kawowa

 

III Sesja referatowa

Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne w opakowaniach rozwiązaniem problemu  zaśmiecania Ziemi.

 • 12.50
  Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne - jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania ziemi (dr Stanisław Haftka – BIO-FED, mgr inż. Dariusz Obarek – KD Feddersen CEE GmbH)
 • 13.10
  Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego (prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)
 • 13.30
  Czy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym będzie miejsce dla nano(bio)kompozytów opakowaniowych? (prof. dr hab. Zenon Foltynowicz – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • 13.50 – 14.30
  Lunch

 

IV Sesja referatowa

Ekoprojektowanie paradygmatem na drodze opakowań do GOZ

 • 14.30
  Ekodesign opakowań. Jak projektować aby recyklingować (Marta Krawczyk, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.)
 • 14.50
  Eko-projektowanie opakowań w aspekcie GOZ (Joanna Witczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • 15.10
  Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań – znaczenie metody LCA (Grzegorz Ganczewski - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

 

V Sesja referatowa

Opakowania wielomateriałowe oraz z tektury i aluminium

 • 15.30
  Opakowania wielomateriałowe w myśl koncepcji GOZ (Konrad Nowakowski – Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)
 • 15.50
  Opakowanie z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej (Janusz Turski - Stowarzyszenie Papierników Polskich)
 • 16.10
  Napojowa puszka aluminiowa przykładem użycia surowca permanentnego, jako odpowiedź ma wymagania gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań (Anna Sapota, CP Recykling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.)
 • 16.30
  Sesja dyskusyjna
 • 17.50
  Zamknięcie obrad
 • 18.00 - 21.00
  Kongresowa Gala

 

Uczestnictwo w Kongresie

I.  Wysokość opłaty za udział w Kongresie

 1. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie i dokonają wpłaty przed 31 lipca, płacą 300 zł (netto).
 2. Opłata od każdej dodatkowej osoby z firmy wynosi 200 zł (netto).
 3. Członkowie Polskiej Izby Opakowań wnoszą opłatę w wysokości 150 zł (netto).
 4. Uczestnicy, którzy zgłoszą udział po 31 lipca (do 25 września) wnoszą opłatę 400 zł (netto) przy zachowaniu warunku, iż każda dodatkowa osoba z tej samej firmy, wnosi opłatę w wysokości 200 zł (netto).
 5. Partnerzy wspierający Kongres korzystają z 5 bezpłatnych kart uczestnictwa dla swoich pracowników lub przedstawicieli firm przez siebie wskazanych.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Przesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty zgodnie z pkt. I. 1-4.
 2. Formularze zgłoszenia do pobrania na stronie www.pio.org.pl (od 30 kwietnia 2018).
 3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań, które równolegle pełni funkcję Biura Organizacyjnego Kongresu.
 4. Kontakt: biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl; tel. 22 651 83 94.

III.  Informacje dodatkowe

 1. Dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie (aktualizacja) lub w warunkach uczestnictwa będą zamieszczane na bieżąco na portalach internetowych Izby: www.pio.org.pl; www.pakowanie.info oraz w newsletterze Izby. Zainteresowani otrzymywaniem newslettera (nowi „odbiorcy”) proszeni są o poinformowanie Izby o włączenie ich na listę odbiorców.
 2. Wszystkie zgłoszone na kongres referaty (ok. 25) będą zamieszczone w wydanej drukiem monografii „Transformacja przemysłu opakowań do warunków GOZ”, którą otrzymają uczestnicy Kongresu w dniu obrad.

 

Termin i miejsce

2 października 2018 r., Poznań, Centrum Kongresowe MTP


Dodatkowe informacje

biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl
tel. 22 651 83 94
portale: www.pakowanie.info; www.pio.org.pl
Biuletyn Opakowaniowy; newsletter PIO

 

Organizator

Polska Izba Opakowań

Polska Izba Opakowań

 

Gospodarz

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

Patroni merytoryczni

Na dzień 24 kwietnia, wolę współpracy przy organizacji Kongresu w charakterze partnerów merytorycznych zadeklarowały: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Katedra Opakowalnictwa Towarów; Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań; Instytut Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

 

Patroni medialni

Oprócz naszego portalu Opakowania.com.pl, który ma zaszczyt obejmować wydarzenie patronatem, wśród patronów medialnych znajdują się: Przegląd Papierniczy; Opakowanie; Ważenie. Dozowanie. Pakowanie; Packaging Polska; Polimery; Świat Druku; Plastics Review; Plastics Online; Przemysł Spożywczy; Opakowania.biz; Tworzywa.org.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Źródło: Polska Izba Opakowań