Z dniem 23 stycznia 2016 r. ważność stracą decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zmiany w gospodarce odpadami

Wśród unieważnionych decyzji znajdą się te, wydane na podstwie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnie 2001 r. o odpadach. Zaliczyć do nich możemy wszelkie:

  • zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów,
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Nowe decyzje  z zkaresu gospodarowania odpadami należy uzyskać do 22 stycznia 2016 roku włącznie. Jeśli podmioty prowadzące działalność w tym okresie nie uzyskają nowych zezwoleń, bedą uzane za działające niezgodnie z przepisami prawa. Posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni niezwłocznie złożyć wnioski o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

Zobacz nową ustawę