Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice-ERG z Dąbrowy Górniczej, które przeprowadzą ofertę publiczną w dniach 2-9 lutego, prognozują, że zysk netto firmy wzrośnie do 5,9 mln zł w 2006 roku z 0,14 mln zł w 2004 roku, podała spółka w informacji prasowej w czwartek.

W 2005 roku firma zamierza uzyskać netto 3,38 mln zł przy 2,98 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 51,72 mln zł przychodów.

Prognozowane wyniki za 2004 rok zakładają, że spółka miała 0,14 mln zł zysku netto, 0,58 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 36,72 mln zł przychodów.

"Strategia dalszego rozwoju przedsiębiorstwa opiera się na inwestycjach w produkcję wysokoprzetworzonych wyrobów foliowych, przy wykorzystaniu obecnego potencjału firmy, a także na umocnieniu ugruntowanej już pozycji w segmencie wyrobów wtryskowych" - czytamy w komunikacie spółki.

Według firmy, po uplasowaniu emisji, ZTS Ząbkowice-ERG mają szansę na zajęcie pozycji krajowego lidera segmentu wyrobów foliowych, biorąc pod uwagę silne rozdrobnienia rynku oraz możliwe procesy konsolidacyjne.

Firma chce pozyskać 19,3 mln zł z oferty. Zapisy na akcje potrwają w dniach 2-9 lutego w transzy dużych inwestorów i 2-8 lutego w transzy małych inwestorów.

Book building, poprzedzony podaniem widełek cenowych 28 stycznia, odbędzie się w dniach
31 stycznia - 1 lutego, do godz.12:00. Cena emisyjna zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów na akcje planowanych na 2 lutego.

W publicznej ofercie spółka zaoferuje 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w dwóch transzach.

W transzy dużych inwestorów, gdzie minimalna subskrypcja to 5.001 akcji, zostanie zaoferowanych 1,3 mln akcji, a w transzy małych inwestorów 0,5 mln akcji.

Podmiotem oferującym akcje jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA, który w swoim raporcie z 24 stycznia wycenił akcje firmy na 10,7 zł metodą DCF i od 8,50 do 14,8 zł metodą porównawczą.

Najwięcej - 4,9 mln zł środków pozyskanych z szacowanej na 19,3 mln zł emisji - firma chce wydać na zakup linii do produkcji folii trzywarstwowej, a 1,5 mln zł na zakup zgrzewarki do kapturów. Ponadto, za 3,6 mln zł chce kupić trzy wtryskarki.

ERG planuje też część środków z emisji przeznaczyć na spłatę zadłużenia wobec kontrahentów
(4 mln zł) oraz na poprawę płynności finansowej (2 mln zł).

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła spółkę do publicznego obrotu w tzw. trybie obiegowym 13 stycznia.

KPWiG dopuściła do publicznego obrotu 1.587.000 akcji serii A, 550.000 akcji serii B, 1.800.000 akcji serii C. Każda o wartości nominalnej 2 zł, podano w komunikacie.

ZTS Ząbkowice-ERG zajmują się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych w segmentach: folii i wyrobów foliowych, wyrobów wtryskowych i taśm samoprzylepnych.

Odbiorcą wyrobów jest przemysł hutniczy, spożywczy (browary, producenci napojów i wód, przetwórstwo owocowo-warzywne), producenci opakowań giętkich oraz przemysł motoryzacyjny. Do odbiorców detalicznych trafiają natomiast m.in.: taśmy samoprzylepne, worki foliowe oraz plandeki malarskie.

Głównymi udziałowcami spółki są: Dariusz Purgał (33,43% kapitału i głosów na WZ), Metalskład Sp. z o.o. (33,31% kapitału i głosów), Jarosław Lenartowski (9,36% kapitału i głosów) oraz Teresa Kuskowska i Wojciech Hetmaniak (po 6,01% kapitału i głosów).

W pierwszej połowie 2004 roku ZTS Ząbkowice-ERG miały 404,0 tys. zł straty netto.
Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 16,6 mln zł.

Po trzech kwartałach 2004 roku zysk netto spółki wyniósł 345,0 tys. zł, zaś przychody wyniosły 25,6 mln zł. (ISB).
Źródło: ''