Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie przejęcie Folpaku. Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych Ząbkowice-Erg S.A poinformował bowiem, że w dniu 10 stycznia 2007r. został podpisany drugi List Intencyjny z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowym Folpak Spółka Jawna w Ciechanowie.

Mocą Listu Intencyjnego strony dokonały następujących ustaleń: ZTS Ząbkowice ERG SA nabędzie od Folpak Sp.j. wszystkie udziały w nowoutworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w drodze przekształcenia Folpak Spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Strony zamierzają sfinalizować ostateczną umowę nabycia udziałów do końca miesiąca marca 2007r. Ostateczna cena transakcji zostanie podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym informującym o zawarciu umowy kupna - sprzedaży udziałów.

Ten komunikat jest pierwszą oficjalną informacją ZTS Ząbkowic o nazwie firmy, którą zamierzają przejąć. Zakup ma być sfinalizowany ze środków własnych firmy bądź wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Roczne przychody Folapaku wynoszą około 10 mln zł. Po przejęciu w marcu dzięki własnym inwestycjom roczne przychody całej grupy giełdowej mogą wzrosnąć o 20 mln zł do około 80 mln zł.

Firma ZTS Ząbkowic ERG zapowiada, że to nie koniec ekspansji. W perspektywie są przejęcia jeszcze co najmniej dwóch firm. Dzięki tym krokom Ząbkowice chcą być integratorem bardzo rozdrobnionego rynku opakowań w Polsce. Docelowo miałaby powstać grupa o dochodach około 100 mln zł.

Źródło: Informacje ZTS Ząbkowice ERG SA
Źródło: ''