Rosnąca rola i znaczenie opakowań w życiu człowieka i społeczeństwa, co spowodowane jest wieloma funkcjami jakie spełnia opakowanie i związany z tym rosnący udział przemysłu opakowań w gospodarce, skłaniają do podjęcia działań na rzecz popularyzacji i upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki opakowaniami wśród społeczeństwa.

Częste zapytania ze strony kupujących określony produkt, czy aby chleb w torebce z folii z tworzyw sztucznych lub mleko w kartonie z papieru nie jest narażony na szkodliwe działanie materiału opakowaniowego?

Czy „plastik” z którego wykonana jest butelka na wodę mineralną, mleko lub inne napoje nie przekazuje rakotwórczych „nośników” do zawartości? Co robić ze zużytym opakowaniem? To zaledwie mała próbka pytań dotyczących opakowań, ich bezpieczeństwa, sposobu produkcji i szerzej gospodarki opakowaniami. Pytania te, jak również często występujący brak jednoznacznych na nie odpowiedzi wskazuje na potrzebę podjęcia szerokiej akcji upowszechniania i popularyzacji wiedzy o opakowaniach. O sposobach i systemach ich produkcji oraz napełniania, transportu, magazynowania (przechowywania) umieszczonych w nich produktów. Potrzebę takich działań dostrzegli delegaci na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań, które odbyło się 28 marca 2007 roku. Ustalono wówczas, iż tego rodzaju działalności sprzyjać będzie ustanowienie w kalendarzu „Dnia Opakowań”. To właśnie w tym dniu i jego „okolicach” winny intensyfikować się działania, których celem byłoby upowszechnianie wiedzy o współczesnych opakowaniach, ich wytwarzaniu i wykorzystywaniu. To w „okolicach” tego dnia organizowano by różnorakie akcje i przedsięwzięcia prezentujące projektantów i producentów opakowań. To z okazji „Dnia Opakowań” wręczane byłyby różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia w konkursach z zakresu problematyki opakowań.

To w tym okresie w mass mediach poświęcano by nieco więcej uwagi szeroko rozumianej problematyce opakowań. Wreszcie, w tym okresie otwarte byłyby bramy fabryk opakowań, materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń do pakowania, dla okolicznej ludności, aby mogła zapoznać się z procesem produkcyjnym. W tym miejscu, trzeba także zauważyć znaczącą funkcję promocyjną tego rodzaju inicjatyw dla umacniania pozycji rynkowej firmy otwierającej swoje drzwi przed miejscową ludnością. Zapewne z tego rodzaju okazji chętnie korzystać będą także uczniowie miejscowych (okolicznych) szkół. Zatem oprócz popularyzatorskich funkcji tego typu przedsięwzięć i inicjatyw dostrzegać należy-niezwykle ważną, funkcję edukacyjną.

Jest również zamierzeniem Polskiej Izby Opakowań, założenie „Księgi Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań”. W księdze tej zapisywane byłyby osoby i firmy szczególnie zasłużone dla rozwoju przemysłu opakowań w Polsce. Osobom tym, oraz firmom przyznawane będą okolicznościowe dyplomy dokumentujące uzyskanie tytułu „Zasłużony (a) dla Przemysłu Opakowań” oraz dokonanie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań”. Przewiduje się, iż pierwsze tego rodzaju wyróżnienia zostaną przyznane z okazji „Dnia Opakowań” w 2008 roku.

W przekonaniu, iż nie ma potrzeby dalszego uzasadniania celowości poświęcenia opakowaniom jednego dnia w roku, pragnę poinformować, iż w bieżącym roku, Polska Izba Opakowań wyznaczyła dzień 18 września „Dniem Opakowań”. Dzień ten przypada w tygodniu, w którym w Poznaniu organizowane są Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego. W tym samym miejscu i w tym samym czasie, organizowane są Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii POLAGRA FOOD. Targi na których swoją ofertę prezentować będą producenci żywności. A trzeba wiedzieć, iż przemysł środków spożywczych i żywności jest największym użytkownikiem opakowań (ok.70 % produkowanych opakowań).

Informując o tegorocznym „Dniu Opakowań”- Polska Izba Opakowań serdecznie zachęca producentów opakowań i wszystkie firmy związane z „opakowalnictwem” (gospodarką opakowaniową) oraz środki masowego przekazu do zintensyfikowania działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań. Polska Izba Opakowań na miarę swoich możliwości monitorować będzie tę akcję a po jej zakończeniu (koniec września) dokona jej oceny i postara się usatysfakcjonować, najbardziej aktywnych i efektywnych jej uczestników. Ustanowienie i określenie w kalendarzu „Dnia Opakowań” w żadnym przypadku nie oznacza, iż działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań nie można prowadzić w innych terminach.

Oczywiście, że można i trzeba. Jednak kulminacja, nasilenie, koncentracja tych działań mogłaby mieć miejsce w tygodniu, w którym zaznaczony będzie dzień, jako „Dzień Opakowań”. W tym roku będzie to tydzień 17-23 września.

Wacław Wasiak - Polska Izba Opakowań