Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) zaprasza na 3 Konferencję Opakowaniową Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Konferencja odbędzie się 21 września 2005 r. w Poznaniu, podczas targów TAROPAK.

Tematyka konferencji: Opakowania - Rynek - Środowisko będzie obejmowała m.in:

- Zmiany demograficzne i społeczne w Europie - wpływ na rynek opakowań i odpady opakowaniowe
- Dyrektywa 94/62/EC (2004/12/EC)
- Zasadnicze wymagania dotyczące opakowań i normy zharmonizowane
- Doświadczenia z funkcjonowania regulacji prawnych w zakresie odpadów opakowaniowych na przykładzie Niemiec, Czech i Polski
- Opakowania biodegradowalne i przydatne do kompostowania - Nowe rozwiązania materiałowe w projektowaniu opakowań
- Certyfikacja opakowań przydatnych do kompostowania
- Bariery dla rozwoju krajowego rynku opakowań biodegradowalnych

Wykłady poprowadzą specjaliści z Anglii, Niemiec, Czech i Polski.
Wykłady będą tłumaczone.

Koszt udziału 1 osoby wynosi 150 zł.

Miejsce Konferencji:
Sala WTC Poznań (Pawilon nr 5, wejscie od ulicy Bukowskiej)

Informacja dotycząca seminarium i zgłoszenie uczestnictwa:
Małgorzata Grochocka
Tel. 0-22 842 20 11 w.39, Fax: 0-22 842 23 03
e-mail:eko@cobro.org.pl

Szczegółowy program seminarium i karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej
www.cobro.org.pl
Źródło: ''