Agfa Graphics poinformowała o rozszerzeniu oferty środków chemicznych z rodziny :Antura o dwa nowe produkty. Pierwszy z nich to :Antura AFS1 – dodatek do roztworu zwilżającego, znajdujący zastosowanie przy druku bezalkoholowym, drugi – środek do pielęgnacji form drukowych CtP z niską zawartością lotnych związków organicznych i rozpuszczalników.

Jak zapewnia producent, wszystkie środki chemiczne z serii :Antura wspomagają wydajną i bezproblemową pracę działu maszyn, a przy tym są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Seria ta jest rezultatem ścisłej współpracy zespołu badawczo-rozwojowego Agfa Graphics, odpowiedzialnego za płyty CtP oraz specjalistów z jej działu chemicznego, zajmujących się tworzeniem rozwiązań dla hali maszyn drukujących.

Agfa Graphics jest jedynym producentem, którego specjaliści z zakresu roztworów zwilżających i płyt CtP pracują w tym samym laboratorium, co korzystnie wpływa na rozwój obu produktów. W rezultacie klienci otrzymują zestaw produktów, które zapewniają bezproblemowe drukowanie z wysoką jakością.

Na proces drukowania wpływa szereg różnych czynników mechanicznych i chemicznych – m.in. rodzaj stosowanej farby, wody, roztworu zwilżającego, obciągów offsetowych, materiałów z jakich wykonane są płyty itd. Chemia drukarska jawi się przy tym jako kluczowy czynnik umożliwiający kontrolę wszystkich procesów i zapewnienie wydajnego drukowania z wysoką jakością – mówi Marc Op de Beeck, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży Agfa Graphics.
– Chemia dla drukarń, produkowana przez naszą firmę, a zatem również dodatek do roztworu zwilżającego czy środek do pielęgnacji form drukowych z rodziny :Antura stanowią potwierdzenie zaangażowania Agfa Graphics w dostarczanie produktów zwiększających efektywność pracy maszyn drukujących, przy zachowaniu minimalnego ich wpływu na środowisko naturalne i maksymalnej przyjazności dla operatorów tych urządzeń.

W ofercie środków chemicznych produkowanych przez Agfa Graphics są: środki do pielęgnacji form i roztwory gumujące; zatwierdzone przez instytut Fogra dodatki do roztworów zwilżających, dedykowane do technologii offsetowej arkuszowej jak również zwojowej: coldsetowej i heatsetowej, optymalnie współpracujące z płytami Agfa Graphics przeznaczonymi do drukowania konwencjonalnego, ze zredukowanym poziomem alkoholu (IPA) oraz z całkowitym jego wyeliminowaniem; zatwierdzone przez instytut Fogra środki do mycia wałków i obciągów gumowych, pozwalające na rzadszą konserwację samych maszyn i redukujące liczbę przestojów produkcyjnych; specjalistyczne środki rozwiązujące problemy pojawiające się podczas drukowania; roztwory gumujące do długotrwałej archiwizacji oraz stosowane przy wypalaniu wszystkich rodzajów płyt; korektory do wszystkich rodzajów płyt.

Jak zapewnia producent, chemia dla drukarń Agfa Graphics zwiększa wydajność działu maszyn niezależnie od tego czy w produkcji stosowane są płyty tej firmy czy też innych dostawców. Dostępne są środki zarówno dla zastosowań akcydensowych jak i gazetowych.

Z doświadczeń Agfa Graphics wynika, że stosując odpowiednie dodatki opracowane i przetestowane z produkowanymi przez firmę płytami można wyeliminować wiele problemów, z którymi na co dzień boryka się wielu drukarzy. Potwierdzają to zarówno polscy klienci jak i specjaliści wsparcia technicznego działającego w ramach ogólnoświatowego działu Plate System Suport, których konsultacje są bezpłatne dla każdego użytkownika płyt Agfa Graphics.


Dodatkowe informacje na temat produktów firmy Agfa:
Agfa Graphics Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa
http://www.agfa.com.pl
Opracowanie merytoryczne informacji:PAI
Źródło: ''