„PUSZKI DLA WROCŁAWSKIEGO SŁONIA” - tym hasłem organizatorzy promują akcję odzysku cennego aluminiowego surowca wtórnego. Od sierpnia zeszłego roku do maja roku bieżącego we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym zebrano ponad 60 tysięcy sztuk aluminiowych puszek po napojach. Stanowi to blisko 1 tonę cennego surowca wtórnego. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży (ok. 2000 zł) zasiliły konto „Dom dla Słonia”, z przeznaczeniem na budowę nowych wybiegów dla dużych ssaków. Akcja wciąż trwa! W ogrodzie ustawione są trzy pojemniki do selektywnej zbiórki puszek. Zapraszamy do zwiedzania wrocławskiego ogrodu oraz przynoszenia aluminiowych puszek. Każda puszka na wagę „słonia”!!!! W akcji zbiórki alupuszek uczestniczą: » Wrocławski Ogród Zoologiczny » Fundacja RECAL » Firma „Trans-Formers” Konto: BANK ZACHODNI WBK S.A. I O/Wrocław NR 29 1090 2398 0000 0006 0800 0298 Z dopiskiem „Dom dla Słonia” Więcej informacji: Dominik Dobrowolski tel.kom.0601 79 76 80 dominik.dobrowolski@recal.org.pl


Źródło: ''