20-21 wrzesnia 2007, Hotel Jan III Sobieski, Warszawa

Program oraz charakter Kongresu uległ pewnym zmianom w porównaniu z ubiegłoroczną edycją, co jesteśmy przekonani podniesie rangę i nada prestiż Kongresowi (proszę zwrócić uwagę na zaproszonych gości, którzy już w ponad 90% potwierdzili swój udział).

Tematy Kongresu oscylować będą wokół rozwoju rynku napojów alkoholowych, zagrożeniach jakie niosą z sobą zmiany prawne, efektywnym wykorzystaniu logistyczno-dystrybucyjnego zaplecza oraz trendach marketingu związanego z ta branżą. O tych i wielu innych kluczowych

dla Państwa tematach będą dyskutować eksperci i główni gracze na rynku. Zakres tematyczny konferencji Alkohole 2008:
- Wizerunek i konsument – zmiany preferencji konsumentów – jakie są trendy?
- Trendy w sprzedaży napojów alkoholowych
- Alkohol – strategia dla Europy: normy legislacyjno-prawne, narzędzia kontroli, świadomość szkodliwości
- Dopuszczalne formy reklamy oraz zagrożenia prawne dla producentów napojów alkoholowych
- Zmiany prawne dotyczące reklamy napojów alkoholowych: trendy w rozwoju prawodawstwa
- Perspektywy samoregulacji komunikacji marketingowej producentów piwa
- Ograniczenia formalno-prawne w umowach dystrybucyjnych
- Marketing mix – precyzyjna selekcja grup docelowych, innowacyjność oraz efektywna komunikacja
- Relaunch marki – skuteczne kampanie
- Kształtowanie wizerunku marki przy użyciu takich narzędzi jak promocje, sponsoring, eventy – najskuteczniejsze działania
- Aktywności marki w punktach sprzedaży w poszczególnych kanałach
- Interternetowa sprzedaż alkoholu – doświadczenia rynku polskiego w odniesieniu do Europy i Stanów Zjednoczonych
- Opakowanie – nośnik informacji o produkcie, funkcja marketingowa dla produktów sensytywnych

Źródło: www.informedia-poland.com
Źródło: ''