Potentat opakowaniowy Amcor (Camberwell, Victoria/Australia; www.amcor.com) podjął dwuletnią współpracę - kooperację na zasadzie R&D (Badania i Rozwój) z Plantic Technologies (Laverton North, Victoria/Australia; www.plantic.com.au). Obie firmy zamierzają współpracować w zakresie wytwarzania biodegradowalnego tworzywa do opakowań konfekcji.

Obie firmy są zainteresowane wytwarzaniem foli biodegradowlanej. Obecne prace dotyczą kosztów wytwarzania i oceny obciążenia środowiska przez wytwarzaną folię.

Globalny rynek dla biodegradowalnych tworzyw jest nadal mały, ale rozwija się bardzo szybko. Analitycy wielu firm spodziewają się, że rynek biodegradowalnych tworzyw będzie wzrastał w stopniu większym niż 20% w ciągu każdego następnego roku.

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że produkcja tworzyw biodegradowalnych, których tak potrzebuje środowisko naturalne, jest nadal marginalna w porównaniu z tworzywami masowymi. Dla przykładu, BASF, który produkuje specjalną folię ekologiczną Ecoflex, może wytwarzać ok. 6-8 tys. ton rocznie tego tworzywa, zaś np. polistyrenu – ponad 700 tys. ton rocznie. Jest to w dużej mierze uzależnione od ceny, która jest obecnie ok. 3-krotnie wyższa dla folii ekologicznej.

Najbardziej pożądanym kierunkiem wykorzystania tego typu tworzyw wydaje się branża opakowaniowa. Produkty żywnościowe są szybko zbywalne, istnieje wyraźna potrzeba, by szybko utylizować tego typu odpady opakowaniowe. Biodegradowalny plastik jest także stosowany w rolnictwie - folie można pozostawić na polu, zaorać ją, a ekologiczny plastik rozłoży się i zadziała jak nawóz.

Prognozy rozwoju produkcji biodegradowalnych plastików są ściśle uzależnione od przepisów dotyczących środowiska, im będą one bardziej rygorystyczne, tym większe będzie ich zużycie. Można więc spodziewać się, że w przyszłości znajdzie więcej zastosowań, tym bardziej że może być on produkowany z wykorzystaniem tych samych linii produkcyjnych co plastik tradycyjny.

Źródło: Plastics Information Europe
Źródło: ''