Basell (Hoofddorp, Holandia; www.basell.com) ogłosił natychmiastowe wprowadzenie podwyżek na oferowane przez siebie zaawansowane poliolefiny.

Wzrost cen wyniesie 60 EURO za tonę polimerów pod handlowymi nazwami: „Adsyl”, „Adflex”, „Hifax” i „Hostacom". Podwyżka dotyczy Europy, Środkowego Wschodu oraz Afryki.

Poliolefiny to polimery zawierające tylko węgiel i wodór, w których występują długie łańcuchy węglowe -C-C-C-, stanowiące podstawowy szkielet łańcuchów samych polimerów. Można powiedzieć, że poliolefiny to polimeryczne węglowodory.

Poliolefiny stanowią bardzo ważną przemysłowo grupę polimerów. Produkcja polietylenu, polipropylenu i polistyrenu stanowi ok. 80% masy wszystkich produkowanych polimerów syntetycznych. Polimery te posiadają bardzo dobre cechy użytkowe, monomery do ich produkcji pozyskuje się bezpośrednio z ropy naftowej, a polimeryzacja ich nie stanowi większego problemu technicznego.

Najpowszechniej stosowaną metodą ich syntezy jest łańcuchowa polimeryzacja winylowa, polegająca na częściowym rozrywaniu jednego z podwójnych wiązań C=C występujących w monomerach winylowych i utworzeniu jego kosztem nowego pojedynczego wiązania C-C z drugą cząsteczką monomeru. Reakcję tę przerowadza się zwykle poprzez inicjowanie wolnorodnikowe oraz czasami z użyciem katalizatorów metaloorganicznych. W wyniku polimeryzacji rodnikowej otrzymuje się polietylen i polistyren a w wyniku reakcji z użyciem katalizatorów metaloorganicznych polipropylen.

W przypadku bardziej rozbudowanych poliolefin aromatycznych stosuje się polimeryzację Friedla-Craftsa, polegającą na kondensacji chlorowanego węglowodoru katalizowanego silnym kwasem. Otrzymuje się w ten sposób polifenylen i poliksylilen oraz wiele innych poliolefin aromatycznych.

Jeszcze innym sposobem otrzymywania poliolefin jest reakcja cykloaddycji Dielsa-Aldera oraz metateza olefin polegająca na złożonym procesie powstawania jednych wiązań podwójnych C=C i pojedynczych C-C kosztem innych podwójnych i potrójnych wiązań C-C. Reakcje te również są katalizowane związkami organometalicznymi. Otrzymuje się w ten sposób m.in. polimery drabinkowe, które mają bardzo dużą odporność termiczną i są stosowane w np: ubraniach ognioodpornych.

Ostanim i stosunko najrzadziej wykorzystywanym sposobem syntezy poliolefin są reakcje polimeryzacji z otwarciem pierścienia naprężonych cykloalkenów i alkanów katalizowane kwasam Lewisa - otrzymuje się w ten sposób np: policyklopropan.

Źródło: PIE, Wikipedia, Basell
Źródło: ''