Firma BASF (Ludwigshafen/Niemcy; www.basf.com) przygotowuje się, by przekształcić się w „Spółkę Europejską”. Zmiana taka ma nastąpić od pierwszego kwartału 2008 roku.

BASF chce zostać Spółką Europejską (Societas Europaea). Zarząd i rada nadzorcza największego na świecie koncernu chemicznego zaakceptowała już plan zmiany jego statusu prawnego. Niemiecka spółka oczekuje, że ułatwi jej to przejęcia na rynkach zagranicznych, a także umożliwi obniżenie kosztów zarządu.

Zarząd planuje przedstawić swój plan zmiany funkcjonowania firmy na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy BASF 26 kwietnia 2006 roku. Jeśli akcjonariusze zaakceptują taką zmianę BASF będzie pierwszą firmą zajmującą się substancjami chemicznymi i tworzywami sztucznymi, która stała się firmą w skali europejskiej. Nie nastąpią na pewno zmiany co do siedziby spółki – zostanie ona Ludwigshafen.

Europejska spółka akcyjna to ostatnio nowa moda wśród firm. Societas Europaea staje się coraz bardziej atrakcyjną formą prawną dla firm. Niedługo przyjmie ją koncern BASF, jako trzecia z notowanych na Dax spółek. Pierwszymi były Allianz i Fresenius.

Societas Europea wprowadzono w 2004 roku. Forma prawna miałą zapewnić większą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wspólnoty Europejskiej oraz uelastycznić kształtowanie struktur zarządzania przedsiębiorstwem.

Niemiecki koncern chemiczny BASF chce przedłożyć odpowiednią propozycję na walnym zgromadzeniu 26 kwietnia. „Europejska spółka akcyjna jest najaktualniejszą formą prawą dla działającego globalnie koncernu, z siedzibą w Europie”, tłumaczy szef BASF Jürgen Hambrecht. Pod tym względem koncern chce zostać pionierem wśród przedsiębiorstw przemysłowych.

Eksperci są zdania, że decyzja BASF wytyczy trend w kierunku zmian formy prawnej przedsiębiorstw na SE, oraz, że argumenty BASF i Allianz obowiązują w zasadzie dla wszystkich operujących globalnie koncernów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat zmian takich dokona większość firm notowanych na Dax. Trudno jest jednak powiedzieć, jak szybko rozpocznie się ten proces. Według rzeczników firm Bayer i Lanxess, którzy są bezpośrednią konkurencją dla BASF, zmiana formy prawnej na SE nie jest obecnie rozważana.

Według ekspertów, SE stanie się dla wielu firm atrakcyjniejszą formą także ze względu na nieudaną próbę modernizacji niemieckiego prawa do współdecydowania. Według opinii prawników, zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa osłabia także pozycję związków zawodowych. Z jednej strony zredukowana zostaje liczba przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej, z drugiej zaś istotny wpływ na obsadzenie rady otrzymują pracownicy spółek firmy w innych krajach.

Źródło: www.money.pl,
Źródło: ''